Voeding voor lichaam en ziel: samen eten en kennismaken met allerlei religieuze bewegingen

8 mei 2024

Velen kennen ze wel en ze bestaan al eeuwen: de franciscanen, jezuïeten, benedictijnen. En ook nieuwere congregaties en religieuze bewegingen, zoals de gemeenschap van Sant’Egidio, de gemeenschap Emmanuel en Focolare, zijn bij sommigen wel bekend. Het kan enorm verrijkend zijn voor je geloof om inspiratie te putten uit deze bewegingen. Op donderdag 4 juli willen we onder het genot van een eenvoudige maaltijd met elkaar in gesprek over hoe religieuze bewegingen ons geloof kunnen voeden. We zullen dat doen in kleine groepen (maximaal zes tot acht mensen per groep). Daarbij nodigen we ook leden van een breed aantal bewegingen uit om met ons mee te praten.

Deze maaltijd met voedsel voor lichaam en ziel is een vervolg op het ‘synodale gesprek’ dat we op 3 april in Twello hebben gevoerd. Op die avond ging het gesprek in groepjes over verschillende onderwerpen: vrouwen in de kerk; jongeren en de kerk; missionair kerk zijn. Daarbij waren veertig mensen aanwezig en de sfeer was open en kwetsbaar. Het doel van de avond was: luisteren naar elkaar, samen in gesprek gaan, samen op weg als kerk, met alle verschillende generaties en manieren van geloven die we in huis hebben. We komen samen uit nieuwsgierigheid naar elkaar.

In die geest willen we nu een volgende stap maken. Daarbij blijft de nadruk liggen op ontmoeting, luisteren en spreken. Daarnaast hopen we in gesprek te gaan over de vraag: waar vind ik voeding voor mijn geloof? Wat (en wie!) inspireert mij? Hoe kunnen we het moois dat het katholieke geloof ons biedt aan elkaar doorgeven? Of heb je daarover vooral vragen en ben je nog zoekende naar jouw plek in onze grote wereldkerk? Laat je verrassen!

Vorige keer was de bijeenkomst in Twello, dit keer komen we samen in Apeldoorn. De bijeenkomst is op donderdag 4 juli om 18:30 uur in het Parochiehuis. Om te beginnen zal Anca Ellenbroek een inleidend woord spreken. Daarna kan ieder aan een tafel naar keuze aanschuiven voor de maaltijd. Aanmelden is fijn, omdat we samen willen eten: mail naar centraalsecretariaat@franciscusparochie.com. We vragen om een kleine vrijwillige bijdrage voor het eten.

Wees welkom!

Andere berichten

Ga naar de inhoud