Pastoraatsgroepen

De pastoraatsgroep is het aanspreekpunt voor parochianen in lokale gemeenschappen. In onze parochie heeft (bijna) elke gemeenschap een pastoraatsgroep. Dat is een groep vrijwilligers die regelmatig samenkomt en de link is tussen het pastoraal team en de parochianen. Ze organiseren activiteiten en werken samen aan een kerk die missionair en nabij is. Op deze pagina stellen diverse pastoraatsgroepen zich voor en vertellen ze wat ze doen en hoe ze te bereiken zijn.

Pastoraatsgroep Apeldoorn

De pastoraatgroep van de locatie Apeldoorn kent een actieve en toegewijde groep vrijwilligers. Zij zijn het klankbord en de oren en ogen van het pastoresteam in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Hoofdstraat, vlakbij het station.

Als pastoraatsgroep is onze taak om:

  • regelmatig te overleggen met het pastoresteam;
  • overleggen met vrijwilligers binnen de kerk en de parochie;
  • als klankbord te fungeren voor het pastoresteam;
  • activiteiten te organiseren (lezingen, startzondag en het kerst event;
  • en mee te denken in ontwikkelingen in kerk, parochie en wereld.

Onze werkwijze:

  • wij komen bij elkaar eens in de zes weken met het pastoraatsteam;
  • wij voelen ons verbonden bij de kerk en dit willen in de activiteiten willen uitdragen;
  • wij zijn creatief, coöperatief en teamplayers.

Meer informatie?

Nadere informatie kunnen wij geven voor of na een viering, of via het mailadres: pastoraatsgroepapeldoorn@franciscusparochie.com.

Coördinatiegroep Twello

In Twello is gekozen voor de naam coördinatiegroep omdat binnen deze groep zowel de taken van de pastoraatsgroep als die van de locatieraad worden uitgevoerd. De taken en de werkwijze van de coördinatiegroep komen overeen met die van de pastoraatsgroep van Apeldoorn zoals hierboven beschreven. De groep fungeert tevens als locatieraad in verband met zijn taken op het gebied van praktische zaken binnen de locatie ten aanzien van gebouwen, het terrein, het vrijwilligerswerk, de communicatie, het secretariaat en de ledenadministratie.

De leden van de groep zijn tevens aanspreekpunt voor vragen, ideeën en/of eventuele problemen. De leden zijn:

Jan Overmars                      tel: 06 302 525 77
Ton van Gurp                      tel: 0571 275 720
Gonda Sluiter                      tel: 0571 274 430
Jos Sluiter                             tel: 0571 274 430
Anca Ellenbroek                 tel: 06 312 573 98
Ammar Al Bana                  tel: 06 873 639 53
Jos Koers                              tel: 06 263 659 62

Pastoraatsgroep Vaassen

Ooit is er in Vaassen een pastoraatsgroep met vier personen gestart. Nadat twee personen besloten met de groep te stoppen, konden we met twee overgebleven leden toch nog van groep spreken. Een van die twee voelde echter via haar man veel verbondenheid met de gereformeerde kerk – een actieve gemeente met verhoudingsgewijs meer jongere leden. Zij besloot op een gegeven moment zich meer bij die kerk in te zetten. Ze is nog steeds betrokken bij een enkele activiteit van onze katholieke gemeenschap.
Zo bleef ik alleen over. Alle pogingen op aanvulling hebben helaas geen succes gehad. Er was door het samengaan van de parochies ook steeds minder activiteiten in Vaassen, met name wat catechese betreft. Sindsdien vorm ik met de locatieraad een ‘groep’.  Mijn taken zijn nog steeds, voor zover van toepassing, zoals ook bij de andere pastoraatsgroepen beschreven. Wat voor mij wezenlijk is, dat er een herkenbaar aanspreekpunt is, iemand die de weg weet in de parochie en een luisterend oor heeft.
Hanny Melenhorst, telefoon 0578 572352/ 0654 931488.

Pastoraatsgroep Klarenbeek

Bij onze benoeming als pastoraatsgroep werd gevraagd of wij ogen en oren van de Klarenbeekse geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming wilden zijn. Ogen en oren zijn van een vitale geloofsgemeenschap betekent voor ons naast aanspreekpunt ook “spreekbuis” zijn van de Klarenbeekse geloofsgemeenschap.

Om positief schriftelijk te verwoorden wat er zoal binnen onze gemeenschap leeft, maken wij o.a. gebruik van onze 3-wekelijkse nieuwsbrief en van Laudato. Elke vrijdagochtend houden wij van 9.00u-10.00u een inloopuurtje in De Beuk, Kerkweg 2, Klarenbeek. Voor vragen, opmerkingen of gewoon een bakkie doen, is een ieder dan van harte welkom.

Iedere maand is er op vrijdagochtend een eucharistieviering in de Beuk. In samenwerking met ons koor Spirit houden wij iedere derde zondag van de maand in Het Boshuis een gebedsviering.  Ook in de toekomst hopen wij samen met de vele vrijwilligers, waar we heel nauw mee samenwerken, een ‘levende’ geloofsgemeenschap te blijven. Daarnaast werken we ook heel nauw samen met de Protestantse Streekgemeente en organiseren wij samen met hen vijf bijeenkomsten per jaar. Onze pastoraatsgroep bestaat uit vier personen: Gerda Jansen, Agnes Schiphorst, Diny Slief en Hans van Sterkenburg.

Meer informatie kunnen wij u geven via mailadres: klarenbeek@franciscusparochie.com.

Ga naar de inhoud