Kind en kerk

Eerste communie schooljaar 2024- 2025

Het eerste communieproject voor dit schooljaar is afgerond.
Voor aankomend jaar zulle we starten in september met een ouderavond.
Datum hiervoor is nog niet bekend. Maar u kunt u kind wel vast opgeven door een mail te sturen aan: kindenkerk@franciscusparochie.com

Vermeld naam, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, email, telefoonnummer, school, Doopdatum en in welke kerk gedoopt.


Elke zondagochtend in de OLV
Kinderdienst 10:30 uur (start in de kerk. Kinderen gaan mee naar eigen ruimte in het parochiehuis)


Eerste communie
Door het jaar heen kunnen kinderen hun eerste communie doen in Apeldoorn, Twello, Vaassen en Loenen.
Wilt u uw kind opgeven voor de eerste communie voorbereiding mail dan naar kindenkerk@franciscusparochie.com


Kind en Kerk wil voor kinderen en hun ouders, een omgeving creëren waar in zij (spelenderwijs) hun geloof kunnen voeden. Kennismaken met de Bijbelverhalen, de katholieke rituelen en tradities op een manier die voor kinderen te begrijpen en toegankelijk is.

Dit doen we door het aanbieden van meespeelvieringen voor peuters en kleuters, gezinsvieringen, kinder(woord) dienst elke zondag en projecten rondom Advent en de 40-dagentijd. Regelmatig zijn er activiteiten voor kinderen zoals samen eten met spelletjes of een uitstapje of een Godly Play vertelling.

Onder Kind en Kerk valt ook het leerhuis met de sacrament catechese voor kinderen zoals de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

Kind en kerk wordt gecoördineerd door Mariska Litjes (HBO-Theoloog). Zij is als catechetisch medewerker verantwoordelijk voor inhoud en organisatie. Zij werkt samen met een grote groep vrijwilligers in de werkgroep Kind en Kerk. Voor vragen of interesse in dit vrijwilligerswerk kunt u mailen naar kindenkerk@franciscusparochie.com

Kerk en school

Mariska Litjes (catecheet) en Agnes de Haan (oud-leerkracht) werken vanuit de parochie op alle katholieke scholen van onze Sint Franciscus parochie. Zij bezoeken deze scholen enkele malen per jaar om gastlessen te verzorgen. Zij maken gebruik van de Godly Play vertelmethode.

Over de vertelmethode

Godly Play is de naam die Jerome Berryman heeft gegeven aan zijn benadering van religieuze vorming in de traditie van Montessori. Het is een benadering van werken met kinderen die de verbeelding inzet, en die kinderen helpt, uitdaagt, voedt en leidt in hun spirituele zoektocht.

De methode gaat ervan uit dat kinderen van nature enige ervaring hebben met het mysterie van de aanwezigheid van God in hun leven, maar dat het hen in onze cultuur ontbreekt aan taal, toestemming en begrip om daar uitdrukking aan te geven en ervan te genieten.

Door Godly Play kunnen we gelijkenissen, stilte, verhalen en rituelen binnengaan en daar God ontdekken, onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Om met Godly Play te mogen en kunnen werken is een verteltraining verplicht met behorende certificering. Godly Play heeft een ruime keuze uit verhalen, onder meer rondom Advent en Kerst, de Paascyclus, gelijkenissen en liturgische verhalen (zoals doop en eucharistie).

Ondersteuning

De katholieke scholen in de Sint Franciscus parochie kunnen en beroep doen op Mariska Litjes (catecheet) voor ondersteuning bij hun identiteitsonderwijs. Zij kunnen terecht voor vragen en ondersteuning bij vieringen, lessen en methodes of ondersteuning bij het opzetten van identiteit plannen. Mail naar kindenkerk@franciscusparochie.com

Ga naar de inhoud