Kind en kerk

Op weg naar Pasen

 Op de scholen

Kind en kerk zou eigenlijk Kind-kerk en school moeten heten, denk ik vaak.
Het werk op de scholen is niet zo zichtbaar voor de parochianen maar is een groot deel van mijn werk als medewerker catechese in onze parochie. Met alle scholen in de parochie, is een lijntje, zoals we dat noemen. Ze doen mee met het Godly Play project, er wordt gevierd, gastlessen gegeven en ondersteund bij identiteitsvragen.

De afgelopen weken heeft er op veel scholen in de st. Franciscusparochie het Godly Play verhaal ‘op weg naar Pasen’ geklonken. In de Goede week zal in een aantal schoolvieringen worden voorgegaan.

In de kerk
Zowel bij de voorbereiding met de communicanten als in de kinderdienst hebben de verhalen van Jezus leven geklonken als voorbereiding op Pasen. De communicanten hebben kennis gemaakt met Pastoor ten Have en zijn de kerk in getrokken om de verhalen van Jezus leven te horen over die laatste week.

Tijdens het veertigdagenproject in de kinderdienst hebben de kinderen de evangelieverhalen gehoord die in de kerk gelezen worden in de vastenperiode. Daarin stond steeds een symbool centraal waarmee ze gebouwd hebben aan een nieuwe paaskaars.

Vieringen in de De Goede week

We nodigen van harte de kinderen uit om mee op weg naar Pasen te gaan in de Goede Week.
In de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn en in de St. Martinuskerk te Twello is hier gelegenheid voor.

Zondag 2 april  ‘Palm Pasen’ 

Apeldoorn:
De kinderen kunnen met hun versierde Palm Paasstok naar de kerk komen.
De viering begint om 11.00 uur. Pastoor Henri ten Have wacht iedereen buiten op. We zullen het kerkplein vullen met een buitencirkel van volwassenen en een binnen cirkel met kinderen.
In een Palmpaasprocessie (optocht), trekken we de kerk in. De kinderen gaan dan door naar het parochiehuis. Daar is voor klein en groot een programma over Palmpasen. Daarna sluiten ze weer aan bij de viering.

Twello: is deze viering om 9.00 uur.

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag ‘kinderkruisweg’
Apeldoorn:

Om 11 uur is er speciaal voor kinderen een ‘kinderkruisweg’. Ouders kunnen daarbij zijn.
De kruisweg hangt in de kerk en verbeeld de laatste weg die Jezus gaat van de veroordeling door Pilatus tot zijn kruisiging en sterven. Mariska Litjes en Elni Vaassen zullen deze kinderkruisweg voorgaan. De kinderen mogen een bloem meenemen die we gebruiken bij deze kruisweg.

Twello: is er een gecombineerde volwassenen/kinderkruisweg om 15.00 uur. Voorganger: Pastoor ten Have.

Zondag 9 april ‘Pasen’
Om 11 uur is er in de Onze Lieve Vrouwekerk voor kinderen een kinderwoorddienst waarin we Pasen vieren. Kinderen starten in de kerk en gaan na het welkomstwoord naar hun eigen viering. Tijdens de communie komen we weer terug in de kerk.
Na afloop is er eieren zoeken in de vernieuwde tuin. 

Zo kan je een palmpaasstok maken:

Houten kruis:
– latten of rechte takken van 40 en 60 à 70 cm lang
– touw of metaaldraad
Buxustakjes
Stroken gekleurd crêpepapier
Plakband
Rozijnen of krenten
Draad en naald
Pinda’s in de dop
Citroen of sinaasappel
Een ei (echt of chocolade)
Broodhaantje

Fixeer het kruispunt van de takken of latten met touw of metaaldraad.
Dit werkje kunt u het beste vooraf doen.

Omwikkel het kruis met crêpepapier. Rijg van dertig pinda’s een slinger. Rijg ook een ketting van de rozijnen of de krenten. Versier het kruis met de verschillende onderdelen. Zet het broodhaantje er tot slot bovenop.


Kind en Kerk wil voor kinderen en hun ouders, een omgeving creëren waar in zij (spelenderwijs) hun geloof kunnen voeden. Kennismaken met de Bijbelverhalen, de katholieke rituelen en tradities op een manier die voor kinderen te begrijpen en toegankelijk is.

Dit doen we door het aanbieden van meespeelvieringen voor peuters en kleuters, gezinsvieringen, kinder(woord) dienst elke zondag en projecten rondom Advent en de 40-dagentijd.  Regelmatig zijn er activiteiten voor kinderen zoals samen eten met spelletjes of een uitstapje of een Godly Play vertelling.

Onder Kind en Kerk valt ook het leerhuis met de sacrament catechese voor kinderen zoals de voorbereiding op de eerste communie en het heilig vormsel.

Kind en kerk wordt gecoördineerd door Mariska Litjes (HBO-Theoloog). Zij is als catechetisch medewerker verantwoordelijk voor inhoud en organisatie. Zij werkt samen met een grote groep vrijwilligers in de werkgroep Kind en Kerk. Voor vragen of interesse in dit vrijwilligerswerk kunt u mailen naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Kerk en school

Mariska Litjes (catecheet) en Agnes de Haan (oud-leerkracht) werken vanuit de parochie op alle katholieke scholen van onze Sint Franciscus parochie. Zij bezoeken deze scholen enkele malen per jaar om gastlessen te verzorgen. Zij maken gebruik van de Godly Play vertelmethode.

Over de vertelmethode

Godly Play is de naam die Jerome Berryman heeft gegeven aan zijn benadering van religieuze vorming in de traditie van Montessori. Het is een benadering van werken met kinderen die de verbeelding inzet, en die kinderen helpt, uitdaagt, voedt en leidt in hun spirituele zoektocht.

De methode gaat ervan uit dat kinderen van nature enige ervaring hebben met het mysterie van de aanwezigheid van God in hun leven, maar dat het hen in onze cultuur ontbreekt aan taal, toestemming en begrip om daar uitdrukking aan te geven en ervan te genieten.

Door Godly Play kunnen we gelijkenissen, stilte, verhalen en rituelen binnengaan en daar God ontdekken, onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Om met Godly Play te mogen en kunnen werken is een verteltraining verplicht met behorende certificering. Godly Play heeft een ruime keuze uit verhalen, onder meer rondom Advent en Kerst, de Paascyclus, gelijkenissen en liturgische verhalen (zoals doop en eucharistie).

 

Ondersteuning

De katholieke scholen in de Sint Franciscus parochie kunnen en beroep doen op Mariska Litjes (catecheet) voor ondersteuning bij hun identiteitsonderwijs. Zij kunnen terecht voor vragen en ondersteuning bij vieringen, lessen en methodes of ondersteuning bij het opzetten van identiteit plannen. Mail naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Naar de inhoud springen