person in green long sleeve shirt holding clear drinking glass

Eerste Heilige Communie

Algemeen

De Eucharistie wordt op zondagen en sommige doordeweekse dagen in onze parochiekerk gevierd. Daarmee staan we in een zeer oude christelijke traditie: de gemeenschap komt samen om zich met Jezus’ woorden en daden, en met zijn dood en verrijzenis, te verbinden en zich te laten voeden door Hem zelf. Van daaruit kunnen wij richting geven aan onze persoonlijke idealen en inzet voor mens en wereld in het leven van alledag. In de kerk verzamelen wij ons rond het altaar waar de priester de woorden van Jezus bij zijn Laatste Avondmaal uitspreekt over brood en wijn: “Neemt en eet, dit is mijn lichaam (…) neemt en drinkt, dit is mijn bloed (…) doe dit tot mijn gedachtenis”. De viering van de Eucharistie is voor veel katholieken “hoogtepunt en bron van het geloof” omdat zij in de gaven van brood en wijn de verrezen Jezus zelf ontmoeten. De aanwezigen kunnen samen delen van het brood dat voor hen gebroken wordt. Dat noemen we communie: ieder heeft deel aan de aanwezigheid van Jezus Christus en in Hem zijn alle mensen met elkaar verbonden.

De Eerste Heilige Communie wordt gevierd wanneer iemand binnen onze geloofsgemeenschap voor de eerste keer deel gaat nemen aan de Eucharistie. Deze eerste deelname aan de Eucharistie vraagt om voorbereiding. Meestal gaat het om kinderen die ongeveer 7/8 jaar zijn en minimaal in groep 4 van het basisonderwijs zitten, maar ook komt het regelmatig voor dat tieners of volwassenen voor de eerste keer dit sacrament ontvangen in een eucharistie viering.

Voor meer informatie bekijk daarvoor ‘bewust katholiek’ de eucharistie:

Aanmelding

Elk najaar worden potentiële communicanten, die in ons bestand zitten doordat zij gedoopt zijn, een persoonlijke uitnodigingsbrief. Ook via parochiële media en RK scholen wordt melding gemaakt. Middels een informatieavond voor ouders wordt de inhoud en praktische zaken van het project besproken. Aanmelden is echter het hele jaar mogelijk.

Volwassenen die de eerste communie willen doen, volgen een voorbereiding in het Leerhuis.Zij kunnen contact opnemen voor aanmelding bij de pastoor of het secretariaat.

De kinderen worden voorbereidt op de eerste communie doorlopend het jaar.
Elke maand is er op een woensdagmiddag een bijeenkomst voor de communicanten.
Het rooster wordt bij aanmelding verstrekt.

Elke communicant ontvangt een map met werkbladen, een bijbel en een stempelkaart.
We verwachten dat de kinderen meedoen met zes voorbereidingsbijeenkomsten en twee (gezins)vieringen bezoeken. Hiervoor ontvangen ze een stempel. Als de stempelkaart vol is wordt er in overleg met de ouders een datum gekozen voor het doen van de eerste communie. Deze vinden plaats op een zaterdag of zondag in een eucharistieviering in Apeldoorn, Twello, Vaassen of Loenen.

Informatie of aanmelden kan via Mariska Litjes (medewerker kindercateghese) kindenkerk@franciscusparochie.com

Kosten

De parochie vraagt de ouders een bijdrage voor materialen. De kosten bedragen € 45 per kind.

Kinderkoor

Onze parochie kent een adhoc kinderkoor ‘KZing onder leiding van Elni Vaassen Schwengle.
Bij gezinsvieringen of bijzondere gelegenheden wordt er een koor gevormd uit kinderen die betrokken zijn bij onze parochie.

Ga naar de inhoud