Overlijden

KERKELIJKE UITVAART / CREMATIE

Contact: Twello e.o. 06-21457097, Apeldoorn 06-28928373

Afscheid nemen na het overlijden van een dierbare is altijd een emotionele periode waarin vele keuzes gemaakt moeten worden. Elke keuze heeft zijn consequenties. Het is mogelijk dat het afscheid via de kerk plaatsvindt, of dat het door de eigen familie of door de uitvaartondernemer wordt verzorgd. Via de kerk houdt in dat er een voorganger vanuit de parochie het afscheid in de kerk, crematorium of in de aula van het uitvaartcentrum verzorgt. Wanneer de familie dit op prijs stelt:
* Worden er in enkele geloofsgemeenschappen de klokken geluid
* Wordt er een kruisje gemaakt, die later aan de familie wordt gegeven.
* Wordt de overledene in de weekendviering genoemd en zal er een kaars ontstoken worden
* Wordt hij/zij in de kroniek vermeld.
* Wordt 2 november met Allerzielen de familie uitgenodigd om bij de herdenking in de kerk aanwezig te zijn.
Als een afscheid niet via de kerk plaatsvindt, maar door eigen familie of uitvaartverzorger in een aula of crematorium verzorgd wordt, dan heeft dat tot gevolg, dat de bovengenoemde punten die achter het sterretje staan vermeld, komen te vervallen.
Wij als parochie/pastoraal team proberen hier zo duidelijk mogelijk in te zijn, door deze punten onder de aandacht te brengen van onze parochianen, zodat misverstanden worden voorkomen of verkeerd worden begrepen. Deze regels geven duidelijkheid voor u en ons secretariaat.

Naar de inhoud springen