Overlijden

KERKELIJKE UITVAART / CREMATIE

Afscheid nemen na het overlijden van een dierbare is altijd een emotionele periode
waarin vele keuzes gemaakt moeten worden. Elke keuze heeft zijn consequenties.
Het is mogelijk dat het afscheid via de kerk plaatsvindt, of dat het door de eigen
familie of door de uitvaartondernemer wordt verzorgd.
Via de kerk houdt in dat er een voorganger vanuit de parochie het afscheid in de
kerk, crematorium of in de aula van het uitvaartcentrum verzorgt. Wanneer de familie
dit op prijs stelt:
* worden er in enkele geloofsgemeenschappen de klokken geluid
* wordt er een kruisje gemaakt, die later aan de familie wordt gegeven.
* wordt de overledene in de weekendviering genoemd en zal
er een kaars ontstoken worden
* wordt hij/zij in de kroniek vermeld.
* wordt 2 november met Allerzielen de familie uitgenodigd om bij de
herdenking in de kerk aanwezig te zijn.
Als een afscheid niet via de kerk plaatsvindt, maar door eigen familie of
uitvaartverzorger in een aula of crematorium verzorgd wordt, dan heeft dat tot gevolg,
dat de bovengenoemde punten die achter het sterretje staan vermeld, komen te
vervallen.
Wij als parochie/pastoraal team proberen hier zo duidelijk mogelijk in te zijn, door
deze punten onder de aandacht te brengen van onze parochianen, zodat
misverstanden worden voorkomen of verkeerd worden begrepen. Deze regels geven
duidelijkheid voor u en ons secretariaat.

Het pastoraal team

Naar de inhoud springen