RK Epe

Begraafplaats

R.K. geloofsgemeenschap H. Martinus Vaassen
Dhr. B. Breden (Bennie) 0578-573315

R.K. geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua De Vecht
dhr. Mart Mols 06-20257258
E-mail: mart.mols@hotmail.com

R.K. geloofsgemeenschap H. Martinus Twello
Dhr. A.B.M. van Gurp (Ton) 0571-275720
E-mail: a.vangurp@chello.nl

R.K. geloofsgemeenschap H. Martinus Bussloo
Dhr. Robin Willemse 0571-298488
E-mail: robin@hekkers-spijkers.nl

R.K. geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Tenhemelopneming Klarenbeek
dhr. H.A.J. Hurenkamp (Henk) 055-3011658 / 06-51062453
E-mail: h.hurenkamp32@gmail.com

R.K. geloofsgemeenschap H. Antonius Abt/H. Geest Loenen-Eerbeek
Dhr. P.P. van Berkum (Paul) 0313-651283
E-mail: pp.van.berkum@hetnet.nl

De commissie is verantwoordelijk over de gang van zaken van de genoemde begraafplaatsen.
De commissie vergadert 3 tot 4 keer per jaar en bespreekt dan alle voorkomen zaken van elk kerkhof. Dat kan zijn over het dagelijks onderhoud, over het (groot) onderhoud van de aanwezige gebouwen, over het ruimen van graven, nadat de rechthebbende te kennen hebben gegeven de grafrechten niet te willen verlengen, over het aanvragen van vergunning voor aanpassen van gebouwen of het kappen van bomen.

Verder adviseert de commissie het parochiebestuur over aanvragen richting het Bisdom. Aanvragen waarin toestemming van het Bisdom nodig is om investeringen te kunnen uitvoeren.

Wekelijks zetten zich op al onze begraafplaatsen vele vrijwilligers in om het geheel er tip top te laten uitzien. Het resultaat mag er wezen. Hartelijk dank daarvoor.

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen

Tarieven kerkhof 2024 Sint Franciscusparochie

Ga naar de inhoud