Epe

R.K. Geloofsgemeenschap H. Martinus Epe- Heerde
locatie secretariaat: C.P. Weehuizen
Postbus 137 8160 AC Epe
bezoekadres, alleen op afspraak:
W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe (gebouw van InteraktContour)
telefoon: 06-30012077epe-heerde@franciscusparochie.com

Nieuwsbrief Martinus geloofsgemeenschap Epe-Heerde: nieuwsbrief 6 2024

Sinds 2014 beschikt de geloofsgemeenschap H. Martinus  Epe-Heerde niet meer over een eigen kerkgebouw. Wel zijn er regelmatig bijeenkomsten in het gebouw van InteraktContour aan de W.G. van der Hulststraat 1 in Epe.

  • Eens in de 14 dagen* is er het zogenaamde Sociaal Kafhé (Kafhé staat voor: Kerkelijke Affilialis Heerde Epe). Een gezellig ontmoetingsmoment op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Waarbij een ieder (zonder reservering vooraf) welkom is voor een kopje koffie of thee, een glaasje fris of wijn, een nootje, een zoutje. En natuurlijk een fijn contact mét en aandacht vóór elkaar.

*zie de Eper agenda voor de exacte data!

  • Eens in de maand is er op zondagochtend om 10.00 uur een gebedsviering, voorgegaan door parochianen.
  • En hopelijk is het snel weer mogelijk om regelmatig (liefst eens in de maand) op dinsdagavond om 18.30 een Eucharistieviering te houden. Uiteraard is dit afhankelijk van de agenda’s van het pastorale team.
  • Deze en andere activiteiten worden bekend gemaakt via onze plaatselijke nieuwsbrief. Waar mogelijk wordt deze digitaal verstuurd (u kunt zich daarvoor opgeven bij het secretariaat: dhr. Peter Weehuizen) en voor degenen die geen beschikking hebben over een computer wordt deze nieuwsbrief op papier thuis bezorgd.
  • Ook proberen wij contact te houden met parochianen die te kampen hebben met eenzaamheid, ziekte of verlies middels bezoekjes door diverse parochianen of de brievenserie Meeleven met verlies.
  • Daarnaast is er in het kader van de Oecumene regelmatig contact met de andere kerken in Epe: de Grote of Martinuskerk, de Regenboogkerk en de Goede Herderkerk voor gezamenlijke activiteiten zoals Taizé-vieringen, interessante Avonden met Zin en Kleur, sobere maaltijden in de vastentijd.

Kortom: ondanks het feit dat er geen RK kerkgebouw meer is in Epe zijn er nog genoeg activiteiten en gelegenheid om elkaar te ontmoeten! En voor de Eucharistievieringen in het weekend kunnen we terecht in Vaassen, Apeldoorn, Twello en Loenen.

Ga naar de inhoud