RK Loenen

Loenen-Eerbeek

Liturgisch centrum

Tel: 055-5051263 E-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com

Secretariaat is geopend op donderdag van 10:00 tot 12:00 uur

Hoofdweg 51 7371 AE Loenen 

Lees hier het nieuwste Kontaktblad uit Loenen

Misintenties

Extra informatie

Historie

KORT HISTORISCH OVERZICHT:

In 1846 heeft Koning Willem II toestemming gegeven om met de bouw van de kerk te beginnen. De koning gaf een subsidie van Fl. 6.000,– op voorwaarde dat de kerk onder supervisie van het Ministerie van Waterstaat zou worden gebouwd.

In september 1849 was de bouw gereed en kon de kerk worden ingewijd. Debouwkosten bedroegen Fl. 13.332,–

De bouwstijl van de kerk is volgens het neoclassicisme.

De familie Hackfort schonk een nieuwgebouwde pastorie met grond voor de kerk, tuin en kerkhof, echter op voorwaarde dat ze de eerste twee banken van de nieuwe kerk als eigen familiebanken tot hun beschikking zouden krijgen en dat zij het recht hadden op het kerkhof een eigen familiegrafkelder te mogen maken.

De “Horstenbanken” staan nog in de kerk. Op de deurtjes staan de wapenschilden van de familie Hackfort-van Wijnbergen.

Het schip van de kerk alsmede een gedeelte van het kerkhof staan op de gemeentelijke Monumentenlijst van de gemeente Apeldoorn. De toren staat sinds 1989 op de Rijksmonumentenlijst.

Een gedeelte van de inventaris van de kerk is geschonken en afkomstig uit de kapel van Kasteel ter Horst, zoals de misgewaden, kelken, monstrans, altaar benodigdheden, het orgel, doopvont en de twee klokken voor de toren.

Het orgel is van latere datum dan de kerk zelf (1892).

In 1927 bleek dat de kerk te klein was en werd de kerk vergroot met twee zijbeuken.

In de oorlogsjaren heeft Loenen veel van de bezetters te lijden gehad. In 1943 zijn de klokken uit de toren gehaald. Loenen is op 16 april 1945 bevrijd en werden er weer plannen gemaakt om twee nieuwe klokken te laten maken. Op 21 december 1948 zijn de nieuwe klokken gewijd. De grote klok kreeg de naam Maria-Moeder Gods, de kleine klok: H. Johannes Evangelist.

In de voorgevel van de toren bevindt zich een rondboog-nis met het beeld van de Heilige Antonius Abt met aan zijn voeten een varkentje. Hij is de patroonheilige van deze kerk.

De H. Antonius Abt was een Egyptische kluizenaar uit de 3e eeuw die vele volgelingen kreeg en staat daarom bekend als de vader van het kloosterleven.

Zijn bijnaam “Antonius met het varken” ontstond in de Middeleeuwen. De Antonieten, leden van de naar hem vernoemde verpleegorde, mochten hun varkens vrij laten rondlopen als vergoeding voor de verpleging die ze verstrekten. Op 17 januari werden deze varkens geslacht en het vlees verdeeld onder de armen.

De Maria kapel wordt veel bezocht, ondermeer door de vele dagelijkse bezoekers van het aangrenzende kerkhof.

Het is een plek van gebed en bezinning  met de mogelijkheid een kaarsje op te steken.

De Mariakapel is dagelijks geopend voor bezoekers.

Ga naar de inhoud