stainless steel round bowl on table

Geboorte en doop

De doop wordt meestal toegediend aan jonge kinderen. Het komt echter ook voor dat volwassenen gedoopt worden en daarmee toetreden tot de Kerk. De doop viert dat een mens God voor het eerst werkelijk ontmoet op zijn levensweg. Die mens gaat deel uit maken van de grote geschiedenis van God met de mensen. Uitdrukkelijk wordt dan ook de naam van de dopeling genoemd. Er wordt gedoopt met water waarbij de bedienaar zegt: “Ik doop je in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”, Het water van de doop heeft een dubbele betekenis. Het verwijst naar de bedreigingen op je levensweg waar je doorheen moet trekken (zoals het volk Israël door de zee) en water is onontbeerlijk en geeft leven (zoals de ontmoeting met God in Jezus nieuw leven geeft). Daarnaast wordt de dopeling ook gezalfd met olie (teken van de kracht van de Heilige Geest) en wordt voor hem of haar een doopkaars ontstoken aan het licht van de Paaskaars: zo mag het licht van Christus de dopeling verlichten op de levensweg.

Aanmelding

Als u uw kind wilt laten dopen, meld u zich dan aan bij het centrale secretariaat, tel. 0571-274445, E-mail: centraalsecretariaat@franciscusparochie.com U ontvangt een aanmeldformulier voor de doop en kunt informeren naar o.a. doopdata en voorbereidingsavonden. Pas bij ontvangst door ons van het ingevulde aanmeldformulier is uw aanmelding vastgelegd.

Volwassenen die gedoopt willen worden, nemen eveneens contact op met het secretariaat. De voorbereiding verloopt anders dan bij kinderen. Het secretariaat brengt u in contact met degene die u kan begeleiden bij uw toetreding tot de kerk.

Voorbereiding

De voorbereiding op de doop verloopt gezamenlijk en deelname is verplicht. Meestal zijn er per doopviering max. vier kinderen, dus acht ouders. De ouders komen voorafgaand aan de doop eenmaal met de pastor die de doop bedient bijeen om na te denken over het sacrament van de doop. Vragen als “waarom laat je je kind dopen?” en “wat doe je daarna nog aan het geloof in de opvoeding?” komen daarbij aan bod. Ook praktische zaken zullen worden besproken zoals het maken van een liturgieboekje voor de viering. Voor het samenstellen van dit boekje stelt de pastor digitaal materiaal beschikbaar.

Meer informatie bekijk daarvoor “bewust katholiek ‘over de Doop

Ga naar de inhoud