RK Vaassen

Vaassen

Liturgisch centrum

Tel: 0578-575817 E-mail: martinus.vaassen@franciscusparochie.com

Het secretariaat is geopend op donderdag van 9:30 tot 12:00 uur

Deventerstraat 89 8171 AC Vaassen

Misintenties

Zaterdag 22 juni 2024 om 18:30 uur: Jan Bourgonje, Anton en Annie Mossink-Mulder en Dennis Lamidi, Bertus Weultjes, Jan Strunk, Huub Paulissen, Voor Charlotta Koumans en Mark van der Woude die gaan trouwen, Bets Mulder-Koolman.

Extra informatie

Historie

Kerk in Vaassen
De Rooms-Katholieke kerk heeft een rijke historie en daarop vormt de parochie in Vaassen geen uitzondering. Onder invloed van de 80-jarige oorlog kwam het rooms-katholicisme in Nederland onder zware druk te staan en van 1581 tot 1795 was de katholieke godsdienst zelfs verboden. Door de standvastigheid van enkelen is in Vaassen het katholieke geloof bewaard gebleven, onder andere door de bewoners van de Cannenburch, de familie Isendoorn à Blois. Dankzij de grote invloed die zij sociaal-maatschappelijk bezaten, werd de katholieke godsdienstuitoefening op het kasteel door de plaatselijke overheid oogluikend toegestaan.

Na de vrede van Munster in 1648 mochten er langzamerhand weer kapellen of kerkjes gebouwd worden, mits de uitwendige bouw maar niet op een kerk leek en niet in de dorpskom stond. Hierdoor ontstonden de zogenaamde schuurkerken. Tot 1795 was het luiden van klokken, orgelspel en zang echter wel verboden.
Toen de uitoefening van de katholieke godsdienst op het kasteel werd verboden door de Staten van Holland, brachten de Van Isendoorns uitkomst. Zij stelden een van hun huizen, met de naam Oosterhuysen, ter beschikking als kapel en pastorie. In 1754 schonk Frederik Johan van Isendoorn à Blois het huis met bijbehorende schuur(kerk) officieel aan pastoor Gerardus Bartholomeus Peese. Deze schuurkerk is de eerste katholieke kerk op de Oosterhof. Dit stukje van de Oosterhof heeft inmiddels ruim 250 jaar katholieke traditie.

Wederom was het de familie Isendoorn à Blois, die een schenking deed, in dit geval van een stuk grond tegenover het huidige parochiecentrum, de voormalige pastorie. Hierdoor kon met de bouw van de eerste kerk, een Waterstaatskerk, worden begonnen met subsidie van het rijk en spaargeld van de parochianen. In 1832 werd het kerkgebouw ingezegend door de Hoogeerwaarde heer Johannes Gerritsen, Aartspriester van Gelderland.
In 1915 werd het besluit genomen tot de bouw van een nieuwe kerk. De Waterstaatskerk was verouderd, te laag, versleten en veel te klein geworden. Omdat de nieuwe kerk op de plaats van de oude moest worden gebouwd, werd er eerst op de plaats van de huidige parkeerplaats naast de kerk een noodkerk gebouwd, die op 31 maart 1916 in gebruik genomen, waarna de sloop van de Waterstaatskerk kon beginnen. Het orgel en de klokken zijn opgeslagen geweest en in de nieuwe kerk opnieuw in gebruik genomen.

De nieuwe (huidige) kerk is op 2 oktober 1917 ingewijd door Monseigneur Henricus van de Wetering. Op dat moment was pastoor Hagen in Vaassen. Tijdens zijn pastoraat werden in 1920 de lagere school Gerardus Majella gebouwd en in 1929 het Theresiahuis, waar een aantal zusters hun intrek nam. De zusters leidden de Mariakleuterschool in het gebouwtje recht achter de kerk, ook gaven zij naai- en breilessen en hielden zij een pension in het Theresiahuis. Het Theresiahuis is na het vertrek van de laatste zusters nog bewoond geweest door bejaarde missiepaters. Nu is het een Bed and Breakfast met de naam Via Quidam. De voormalige kleuterschool is nu een praktijk voor Verloskunde.

Ga naar de inhoud