three men laughing while looking in the laptop inside room

Leerhuis

Praktische informatie

De algemene geloofscursus is toegankelijk voor iedereen die – via ontmoeting en onderlinge (geloofs)gesprekken – (meer) wil leren over aspecten van het (RK-)geloof. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van 17.30 – 20.30 uur.

Iedere bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd die door de deelnemers samen wordt bereid. De locatie van alle bijeenkomsten is het Parochiehuis, Stationsstraat 13 in Apeldoorn.

Aan de algemene geloofscursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage om de kosten van de gezamenlijke maaltijd te dekken, is welkom.

(Inhoudelijke) vragen over de algemene geloofscursus kunnen gesteld worden aan het pastorale team via het secretariaat 0571-274445 op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en via centraalsecretariaat@franciscusparochie.com

Opgeven voor de algemene geloofscursus kan via telefoon: 0571-274445 of via e-mail: leden@franciscusparochie.com


Het Leerhuis

Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: “Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?” Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het Leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof.

In onze parochie willen onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van een leerhuis.

Het begrip leerhuis stamt uit de joodse traditie. Het is een plaats waar mensen samenkomen om te leren. Leren in een leerhuis is vragen durven stellen. Leren vragen stellen zonder daar direct een pasklaar antwoord op te willen krijgen.

Een leren dat niet alleen gebeurt met het hoofd, maar vooral met hart en ziel.
Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de traditie van waaruit wij ons geloof beleven.

Het Leerhuis zal een belangrijk instrument worden om de verbondenheid als geloofsgemeenschap, maar ook ons Geloof in God, In Jezus Christus te verdiepen en wellicht te versterken.

Het Leerhuis biedt een programma voor jong en oud waar we elkaar gelovig ontmoeten, inspiratie opdoen, zoeken en groeien in dat geloof en ons menszijn.

Het programma voor kinderen vindt u in onze folder “Inspiratie en toerusting op de sacramenten van de doop, eerste communie en het vormsel” en op de website.

Ga naar de inhoud