Heilig Vormsel

Algemene informatie

Door het Vormsel (ook wel confirmatie = bevestiging genoemd) wordt de opname in de kerk voltooid. De ouders besloten hun kind te laten dopen en Eerste Communie te laten doen. Op ong. 12-jarige leeftijd (min. groep 8 basisschool) wordt aan de jongere zelf gevraagd of hij/zij inderdaad wil leven als volgeling van Jezus Christus. Als hij/zij daar “ja” op kan zeggen, wordt de jongere door handoplegging en zalving met olie toegerust met de Heilige Geest om Christus (= Gezalfde) na te volgen.

Gods heilige Geest rust de mens toe met zeven gaven: wijsheid en verstand, inzicht en sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods naam. Door deze gaven van de Geest zal iemand beter kunnen begrijpen, beter verbanden kunnen leggen, meer geduld krijgen met andere mensen, meer kracht om de eigen levensweg te gaan en meer ontzag voor wie God is: voor zijn grootheid en liefde voor mensen. Door dit sacrament worden mensen dus ook toegerust voor de toekomst: juist jongeren, die hun kindertijd afsluiten, en steeds meer zelf keuzes gaan maken worden gesterkt door dit sacrament.

Bij volwassenen die toetreden tot de kerk worden Doop en Vormsel tegelijkertijd toegediend.

Meer informatie bekijk daarvoor “bewust katholiek ‘over het heilig vormsel https://www.youtube.com/watch?v=lBPVdT2pR4U

Aanmelding

Elk najaar worden potentiële vormelingen die in ons bestand zitten doordat zij gedoopt zijn en eerste communie hebben gedaan een persoonlijke uitnodigingsbrief. Ook via parochiële media en RK scholen wordt melding gemaakt. Middels een informatieavond voor ouder en tieners wordt de inhoud en praktische zaken van het project besproken.

Volwassenen volgen een voorbereiding in het Leerhuis. Zij kunnen contact opnemen voor aanmelding bij de pastoor of het secretariaat.

De tieners worden voorbereidt op het heilig vormsel in 8 bijeenkomsten en doen een excursie naar Utrecht waar ze hun Vormheer (de Bisschop van Utrecht of zijn gedelegeerde) ontmoeten.

Het voorbereidingstraject loopt van oktober t/m juni. De vormselviering vindt meestal in mei of juni plaats.

Informatie of aanmelden kan via Mariska Litjes (medewerker kindercateghese) kindenkerk@franciscusparochie.com

Kosten

De parochie vraagt de ouders een bijdrage voor materialen en de excursie naar Utrecht. De kosten bedragen € 40 per kind.

Naar de inhoud springen