Heilig Vormsel

Algemene informatie

Door het Vormsel (ook wel confirmatie = bevestiging genoemd) wordt de opname in de kerk voltooid. De ouders besloten hun kind te laten dopen en Eerste Communie te laten doen. Op ong. 12-jarige leeftijd (min. groep 8 basisschool) wordt aan de jongere zelf gevraagd of hij/zij inderdaad wil leven als volgeling van Jezus Christus. Als hij/zij daar “ja” op kan zeggen, wordt de jongere door handoplegging en zalving met olie toegerust met de Heilige Geest om Christus (= Gezalfde) na te volgen.

Gods heilige Geest rust de mens toe met zeven gaven: wijsheid en verstand, inzicht en sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods naam. Door deze gaven van de Geest zal iemand beter kunnen begrijpen, beter verbanden kunnen leggen, meer geduld krijgen met andere mensen, meer kracht om de eigen levensweg te gaan en meer ontzag voor wie God is: voor zijn grootheid en liefde voor mensen. Door dit sacrament worden mensen dus ook toegerust voor de toekomst: juist jongeren, die hun kindertijd afsluiten, en steeds meer zelf keuzes gaan maken worden gesterkt door dit sacrament. Bij volwassenen die toetreden tot de kerk worden Doop en Vormsel tegelijkertijd toegediend.

Meer informatie bekijk daarvoor “bewust katholiek ‘over het heilig vormsel

 

Aanmelding

Vormseltraject voor groep achters

De katholieke kerk kent inmiddels al jaren de traditie dat kinderen op de leeftijd van 12 jaar in de gelegenheid worden gesteld om zich voor te bereiden op het vormsel. De informatie avond heeft inmiddels plaats gevonden. We gaan met 19 vormelingen van start dit jaar. Alsnog opgeven? Wees er dan snel bij want 10 november is de aftrap met een kennismakingsbijeenkomst voor de vormelingen. Mail dan naar kindenkerk@franciscusparochie.com

Je zit op de middelbare school en nog het vormsel doen?
Dat kan! We willen dit jaar ook starten met een tienergroep 12+.  Deze tieners zullen ook het vormsel doen op 1 juni om 16.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe kerk. Hun voorbereidingstijden zullen anders zijn en de opzet is anders dan bij de groep 8 kinderen. Ook hiervoor kun je je opgeven bij kindenkerk@franciscusparochie.com (Mariska Litjes)

Je bent 18 plus en je wilt het vormsel doen?
Dan bereid je je voor door mee te doen met het Leerhuis ‘groeien in geloof.’
Het kan zijn dat je op 1 juni samen met de anderen het vormsel doet of op een ander moment in het jaar.
Dit gaat in overleg met Pastoor ten Have.

Kosten

De parochie vraagt de ouders een bijdrage voor materialen en de excursie naar Utrecht. De kosten bedragen € 45 per kind.

Ga naar de inhoud