Vakantiegeld Samen Delen 2024: Geloven in samen delen!

15 mei 2024

Kort na Pinksteren ontvangen veel mensen een flink bedrag extra: vakantiegeld. Mensen met een laag inkomen, die soms al jaren geen geld hebben voor een vakantie of zelfs een dagje uit, ontvangen dan weinig extra. Daarom organiseren de gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn de actie Vakantiegeld Samen Delen.

Het Pinksterfeest vertelt dat Jezus zijn volgelingen de wereld inzendt met een missie om mensen Gods liefde te tonen. In de eerste gemeenten deelden de gelovigen hun bezit en zorgden ervoor dat niemand gebrek leed. Dat Pinksteren ons mag inspireren om te delen. In onze tijd, met een steeds grotere kloof tussen arm en rijk en groeiende polarisatie, is delen een hartverwarmend gebaar.

Het aantal aanvragen is dit jaar flink hoger dan vorig jaar op hetzelfde moment. Een teken dat de nood onder mensen met een laag inkomen hoog is en dat veel mensen vertrouwen hebben in onze actie. Doet u ook weer mee – door te geven of aan te vragen? Alle informatie staat op de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Geven en aanvragen kan tot en met 31 mei!

U kunt uw gift overmaken via de QR code, of door een bedrag te storten op rekeningnummer:

NL 69 RABO 037 37 40 298

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.

100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers.

Andere berichten

Ga naar de inhoud