Verbonden met elkaar

2 mei 2024

In deze dagen tussen Pasen en Pinksteren lezen wij uit het evangelie volgens Johannes. Hierin komen de bekende ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus aan de orde. Een van die uitspraken is: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer’. Wij zijn de ranken die verbonden zijn met de wijnstok. Vanuit de wijnstok komt het sap naar de raken en zo kunnen zij vrucht dragen. Het sap dat de hele wijnstok in leven houdt, is de liefde van Jezus, die komt van God.

Ons wordt gevraagd om deze liefde te verwelkomen, om die toe te laten en om die liefde te delen met elkaar. In de byzantijnse traditie is een prachtige icoon die deze parabel uit het evangelie duidelijk laat zien. Dat is de icoon die dit jaar op de kaft van het boek van Sant’Egidio ‘Het woord van God elke dag’ prijkt. In het midden staat de wijnstok waarop Jezus met de geopende Schrift zit. Vanuit de wijnstok vertrekken twaalf ranken, op elke rank zit een van de apostelen, met geopende Schrift in de hand. Dat is het beeld van de nieuwe wijngaard, van de nieuwe gemeenschap die haar oorsprong vindt in Jezus, de ware wijnstok. Het open boek in de handen van Jezus en in die van de apostelen is het ware sap dat ons helpt om niet alleen met woorden lief te hebben, maar met concrete daden. Gevoed door de woorden van de apostelen die schrijven over de liefde van God die in Jezus, het vlees geworden Woord, zo zichtbaar is geworden.

Verbonden met elkaar als ranken aan de eeuwenoude wijnstok ontvangen wij die liefde en kunnen niet anders dan die liefde delen, omdat wij ervaren dat wij broeders en zusters zijn. Als wij dagelijks lezen uit de schrift, de woorden van het evangelie tot ons nemen zorgen wij dat wij ons hart openen en verbonden blijven met elkaar en met God. Zo laten wij de liefde stromen, om zo vrucht dragen door concrete daden. Door te delen van kleding, van eten en van onze hartelijkheid. Dit maakt ons blij omdat wij zo de wereld mooier maken, rijker en menselijker. Een wereld waarin iedereen er mag zijn en er bij hoort, gewenst en geliefd is, omdat wij allemaal verbonden zijn met elkaar, één met Jezus en één met de Vader. Zo vervolgen wij onze weg via Hemelvaart naar Pinksteren.

Ronald Dashorst

Ps. Het Bijbels dagboek is te verkrijgen via Bol.com of Adveniat.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud