Jaarlijkse Titus Brandsma Lezing 2024

20 juni 2024, 13:45 - 17:00 uur

Locatie: Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen

Organisator(s): Titus Brandsma Instituut

Spreker: Paul van Tongeren

‘Inspiratie’

Voorprogramma lezing

13.45-15.15 uur: Interactieve looproute wetenschappelijk onderzoek TBI in de kooromgang van de Stevenskerk

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de Titus Brandsma Lezing. Toonaangevende sprekers als Ernst Hirsch Ballin, Gert Jan Segers en Huub Oosterhuis luisterden in voorgaande jaren de lezingen op.

De 29e Titus Brandsma Lezing zal plaatsvinden op 20 juni 2024 in de volledig gerenoveerde Stevenskerk te Nijmegen.

Denker des Vaderlands
We hebben ook dit jaar weer een bijzondere spreker bereid gevonden de jaarlijkse Titus Brandsma Lezing uit te spreken. Paul van Tongeren (1950) studeerde theologie (Utrecht) en filosofie (Leuven). Hij was hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit en buitengewoon gasthoogleraar ethiek aan de KU Leuven. In 2013 won hij de Socratesbeker voor het urgentste en meest oorspronkelijke nederlandstalige filosofie boek met Leven is een kunst (Zoetermeer 2012). Van april 2021 tot 2023 was hij ‘denker des vaderlands’.

TB lezing 2024 met Paul van Tongeren

Inspiratie: belangrijk én gevaarlijk
Zijn lezing is getiteld ‘Inspiratie’. De term inspiratie staat voor iets wat even belangrijk als gevaarlijk is, evenzeer uitnodigend tot enthousiaste navolging als tot kritisch en wantrouwig onderzoek. Inspiratie is de bron van grote kunstwerken en diepe inzichten, maar kan even goed een instrument zijn van machtswellust en heerszucht. Paul van Tongeren: “Ik vermoed dat de tradities van spiritualiteit en van filosofie overeenkomen in hun ambivalente houding tegenover de inspiratie. De filosofie erkent enerzijds dat het denken reageert op een aanspreking, een uitdaging waarvan ze de kracht erkent en waardoor ze zich gegrepen en vervoerd weet, maar anderzijds is ze kritisch jegens elke vorm van ‘vertoon’ of pretentieuze ‘buiksprekerij’. De grote spirituele tradities kunnen beschouwd worden als oefenscholen  waarin de inspiratie niet alleen gecultiveerd, maar tegelijk ook getest en gezuiverd wordt. Daarom kan een blik op die ambivalentie wellicht ook van belang zijn voor het hedendaagse zoeken naar inspiratie.”

Interactieve looproute wetenschappelijk onderzoek
Aan het Titus Brandsma Instituut wordt op dagelijkse basis onderzoek verricht. Om u een kijkje achter de schermen van het instituut te gezen, zal voorafgaand aan de lezing in de iconische kooromgang van de Stevenskerk een bijzondere looproute worden uitgezet. Hier zullen medewerkers, gastonderzoekers, vrijwilligers en geassocieerd onderzoekers een kijkje achter de schermen van het onderzoek aan het Titus Brandsma Instituut geven. Verspreid over de omgang zullen medewerkers van het Instituut tussen 13.45 en 15.15 uur aanspreekbaar zijn over het onderzoek dat zij uitvoeren of recent hebben afgerond. Heeft u prangende vragen, interesse in ons onderzoek of bent u gewoon nieuwsgierig? Het middagprogramma biedt een mooie kans om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.

Heeft u vragen?

Secretariaat
secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Aanmelden kan vanaf heden via deze pagina

Ga naar de inhoud