Maria-vespers in het Boshuis

11 augustus 2024, 17:00 uur

Sinds enige jaren oefent de Schola Gregoriana ISALA in het Boshuis te Klarenbeek.

Een groep mannen uit het stroomgebied van de IJssel, van Twello tot Doesburg komt elke maandag samen om de rijkdom van het gregoriaans als cultureel en religieus erfgoed te behouden. En er worden uitvoeringen en vieringen verzorgd in de regio om bezoekers gelegenheid te geven de serene, meditatieve sfeer te benutten voor bezinning of gebed.

Gregoriaans is de liturgische zang uit de rijke christelijke traditie. Monniken zingen sinds de middeleeuwen hun dagelijkse getijden, waarvan de vespers het avondgebed is. En zo ontstond ook de eerste muzieknotatie, door middel van de zgn. ‘neumen’. Het zijn deze aantekeningen van de monniken waarmee ze hun toonhoogte en toonversieringen vastlegden. De Schola probeert zo dicht mogelijk bij die oorspronkelijke uitvoering te komen.

Zij verzorgt vieringen en optredens in o.a. de Grote Kerk te Apeldoorn, zowel de Dorpskerk als de Martinuskerk te Twello, of andere plekken in de regio.

Zondag 11 augustus om 17.00u verzorgt de Schola in het Boshuis een Mariavespers. Dus de gezangen zullen in het teken van Maria staan, als vrouw en moeder. Rita Vermeltfoort, o.a. bekend als voorgangster in de Kruiskerk te Eerbeek, zal ons voorgaan in enige vorm van bezinning o.a. door enige woorden over de vrouw Maria uit te spreken. De gezangen zullen in een boekje via een vertaling te volgen zijn.

Wij nodigen iedereen uit voor deze bijeenkomst, wel of niet kerkelijk, ongeacht welke gezindte. De toegang is gratis, aan het eind krijgt u gelegenheid naar vermogen een bijdrage te doen aan de kosten van de bijeenkomst.

Ga naar de inhoud