Goede Vrijdag 7 april Kruisweg voor veteranen in Roermond

7 april 2023, 15:00 uur

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de R.-K. Geestelijke Verzorging van Defensie organiseren op Goede Vrijdag een Kruisweg voor militairen, veteranen en hun gezinnen, in het Kruiswegpark in Roermond. Het is dit jaar de 14e keer dat de Kruisweg voor veteranen plaatsvindt en is daarmee inmiddels een gewaardeerde traditie geworden.

Krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni zullen de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand. Tijdens de Kruisweg worden relevante passages uit de Bijbel gekoppeld aan ervaringen van veteranen en hun thuisfront, hetgeen indrukwekkende verhalen oplevert.

De Kruisweg start op Goede Vrijdag 7 april 2023 om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand en is, behalve voor alle militairen, veteranen, hun achterban en overige belangstellenden, natuurlijk ook voor de parochianen  toegankelijk. Er worden ook diverse autoriteiten vanuit Defensie uitgenodigd, zoals de Voorzitter Veteranen Platform, NLVI, Bronbeek en de IGK.

Ga naar de inhoud