Zomaar samen wat ondernemen

24 augustus 2023

Donderdag 3 augustus 2023 zijn wij met de mensen, die op donderdagmorgen de dagviering bijwonen en daarna koffiedrinken in de Klepel in 5 auto’s met 17 personen naar de Boerhaar gereden om de dit jaar gebouwde en ingewijde Maria Kapel te bewonderen en eveneens de pas geheel gerenoveerde parochiekerk te bekijken.

Deze Mariakapel is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Een inwoner van de Boerhaar, de heer van Gurp, is na een bijna uitzichtloos ziekbed beter geworden en heeft door veel bidden tot  God en Maria deze Kapel uit dankbaarheid laten bouwen en wel op het Parochiële kerkhof aldaar.

Wij werden allerhartelijks ontvangen in de kerk door de heer en mevrouw van Gurp en de koster de heer Luchtenberg. We kregen een uitleg over het ontstaan van de kerk in het jaar 1919 en de royale giften die vooral de boeren er voorover hadden om deze kerk te bouwen. De boerenbedrijven zijn nu nog talrijk en ze boeren toen en nu op goede rivierklei.

We hebben ons gesplitst in 2 groepen waardoor een groep mee ging om het verhaal te horen van de bouw van de Mariakapel en de andere het verhaal van de kerk en zijn bezienswaardigheden. Het prachtige witte altaar uit marmer gesneden met de 4 evangelisten is blijven bestaan in de jaren 60 en 70 toen er in heel veel kerken de eenvoud hogere prioriteiten had dan de kunst. De meeste Heilige beelden uit hout gesneden zoals het H. Hart, Maria en Jozef en ander Heiligen waren allemaal in de renovatie geweest. De prachtige Kruisweg staties, op koper geschilderd, is een bezienswaardigheid waardig.

Heerlijk om in zo’n mooie gerestaureerde kerk als parochiaan de vieringen bij te wonen en Gods goedheid en liefde te mogen ervaren met al die schoonheid om je heen. Wat een kostbaar bezit voor de plaatselijke geloofsgemeenschap en de gehele omgeving. Er was onder sommige aanwezigen een sombere verwondering dat deze mooie kerk maar één zondag in de 3 weken open is voor een viering.

De Mariakapel met zorg en kennis gebouw zó dat het voor jaren onderhoudsvrij is. Groot genoeg om te gebruiken als Aula maar vooral een sfeer van devotie. Dicht bij de dierbare overledenen. Gebouwd uit dankbaarheid, zo ziek zijn door een bacterie bij het hart dat het voor de doktoren bijna onmogelijk was om hiervan te genezen. En toch……Gods wegen zijn wonderbaar het leven hier op aarde was voor de heer van Gurp nog niet voltooid. Hij heeft geluisterd wat hem ingefluisterd  werd door……… en dan ontstaat er iets waar veel mensen in zijn omgeving warm voor liepen. De handen uit de mouwen staken en ongeveer in 2 maanden was het ruwe werk gedaan en stond de kapel er.

Het beeld van Maria werd gekocht en de gehele aankleding binnen is gebeurd door vinden en zoeken wat past en duurzaam is. Het resultaat mag er zijn. In één woord perfect. Schoonheid en kunst inéén. Maria heeft vast vanuit de Hemel glimlachend toegekeken. Vele devotiekaarsen stonden ter ere van Haar te branden en wij sloten ons daarbij aan. Na de afsluiting met 6 weesgegroetjes en even stilte voor onszelf zijn wij met een glimlach en een dankbaar hart huiswaarts gegaan na een kleine lunch onderweg.

Hartelijke groet Trees Haagen.

Andere berichten

Ga naar de inhoud