WJD-gebedskaartje

25 april 2023

Onze Vrouwe van Visitatie,
u die zich haastte om Elizabeth te ontmoeten, geleid al diegenen die naar de Wereldjongerendagen gaan naar Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer!
Laat hen vol vreugde gaan, vol vrede, met evangelische ijver, want zij die Christus brengen, brengen hoop, vrede en vreugde.

Onze Vrouwe van Visitatie,
mogen zij tijdens de Wereldjongerendagen Christus ontvangen, zoals ook u Hem heeft ontvangen, met geloof en overgave,
opdat de jongeren op hun beurt van Christus getuigen.
Mogen het dagen zijn van hartelijke ontmoeting, van verbroedering en dankbaarheid opdat ook onze wereld zich mag verenigen, in verbroedering, rechtvaardigheid en vrede.
Help ons de liefde van Christus in de wereld te brengen en de Vader te gehoorzamen.
Heilige Geest, geef ons daartoe de kracht!

Heilige Maria, Moeder van God, ons aller Moeder, bid voor ons! Amen.
——
Gebed op het landelijke WJD-gebedskaartje, ter ondersteuning van de jongeren die deze zomer naar de WJD in Lissabon afreizen, of diegenen die dit overwegen.

Andere berichten

Ga naar de inhoud