Willy Rekveld 25 jaar priester, “van steiger naar altaar”

11 juli 2024

Op 25 september 1999 werd pastor Willy Rekveld tot priester gewijd door de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, Adrianus kardinaal Simonis. ln de zomermaanden van dat jaar maakten heel veel regionale kranten melding van zijn wijding: het Friesche Dagblad, de Zeeuwse Courant en alle kranten in onze regio. Onder de kop “Overstap van steiger naar altaar” schreven ze, dat het geen gemakkelijke weg is, Want de kerk was merkbaar aan het krimpen en terechtgekomen in de marge van de samenleving. Hoe zijn priesterschap zou bijdragen aan haar wederopbouw wist Willy Rekveld niet. “Wél dat elke bijdrage aan het geloven van mensen vruchtbaar is”.

lnmiddels is hij bijna 25 jaarpriester. Waarvan 11 jaar in de parochies van ZuidoostTwente. Dankbaar kijkt hij terug op wat hij mocht delen in geloof, hoop en liefde. Dankbaar dat hij mocht en kon zijn wie hij is. Met zijn goede en minder goede kanten, zoals hij dat zelf zegt. “We vieren in een wereld die verdeeld is en onrustig”, aldus pastor Rekveld. “ln een kerk, die nóg meer aan de zijkant van de samenleving is gekomen. Maar misschien is dat wel haar beste plek. Wat ik tóen zei zeg ik ook vandaag: De kerk heeft een goede boodschap. Je mág naar de kerk komen, je moet niet. Dat is een grote vrijheid”.

“Ook wat ik toen zei over mijn roeping, zeg ik nog steeds. Het is betrokkenheid op mensen vanuit het Evangelie van Jezus. Dat heb ik geprobeerd uit te dragen en te vieren in de Sacramenten”. Op 25 september is de zilveren verjaardag van zijn priesterwijding. Dat wil hij “in liefde en dankbaarheid” vieren op de zondag erna. Samen met zijn familie, met ons allemaal. Daarom van harte uitgenodigd bij de viering van zijn zilveren priesterjubileum, zondag 29 september om 10.30 uur in de Maria Geboortekerk in Losser.

Mét hem zien wij uit naar uw komst!

Namens de besturen en het pastorale team van de samenwerkende parochies Zuidoost Twente,

Pastoor Paul Daggenvoorde

Aansluitend aan de viering is er een receptie met gelegenheíd tot feliciteren in Café Heijdemann, Smolmoatstroot 55, 7581 HH Losser

Andere berichten

Ga naar de inhoud