Werelddag van de armen

23 november 2023

Om de armoede van anderen te erkennen en aan te pakken, moeten christenen arm worden zoals de Bijbelse figuur Tobit, zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Armen. Ook waarschuwt hij voor een diepere spirituele armoede in de hedendaagse cultuur.

Christenen zijn geroepen om “elke arme persoon en elke vorm van armoede te erkennen, en de onverschilligheid en de banale excuses die we verzinnen om ons zogenaamde welzijn te beschermen, op te geven”, schrijft paus Franciscus. “Ongeacht huidskleur, sociale status of herkomst: als ik zelf arm ben, kan ik mijn broeders en zusters herkennen die mijn hulp nodig hebben.”

Ook in onze parochie is op 19 november stil gestaan bij deze oproep van de paus. In de preek en de gebeden heeft het aandacht gekregen in de vieringen en maandag 20 november is door Paul en Ida een speciale maaltijd gekookt voor de gasten van de Franciscustafel. Zeventig maaltijden zijn uitgegeven, geserveerd aan mooi gedekte tafels. Alle gasten, dak- en thuisloze medemensen, verlieten goed gevoed en voldaan de pastorie met het gevoel niet vergeten te zijn.

Andere berichten

Ga naar de inhoud