Welk kinder-/jongerenkoor wil dit najaar een zangdag faciliteren?

30 april 2024

Na het succes van de kinder- en jongerenkoren dag van afgelopen januari in Denenkamp, wil de kerkelijke instelling Sint Caecilia deze dag graag herhalen op een andere locatie in ons bisdom. Hiertoe doet zij een oproep aan kinder- en/of jongerenkoren om zich te melden en deze dag (mede) te willen faciliteren. Ook een parochie die graag medewerking wil verlenen is van harte uitgenodigd te reageren, waarbij Sint Caecilia in overleg met geïnteresseerden helpt met de organisatie van praktische zaken en de dag invulling.

Het is belangrijk dat de jeugd en jongeren hun steentje bijdragen aan het zingen van de liturgische zang. En dat dit kan, bleek eens te meer op zondag 28 januari, waar in het klooster van de Franciscanessen van Denekamp een succesvolle zangdag voor jongeren, tieners en kinderen is geweest. Met vier koren en overige belangstellenden waren ruim 60 deelnemers aanwezig.

Wanneer je altijd al eens jouw koor in de belangstelling hebt willen zetten, meld je dan aan en help mee om in het najaar een fantastische dag te hebben voor jouw koor en jouw parochie.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud