Week van het Gezin 11-17 mei: ‘het is nodig dat zo’n week er is’

28 april 2024

In de week van zater­dag 11 mei tot en met vrij­dag 17 mei vindt in Nederland voor de tweede keer de Week van het Gezin plaats. Een gezins­dag in Maduro­dam op zater­dag 11 mei vormt de fees­te­lij­ke aftrap van deze Week van het Gezin, die als thema heeft mee­ge­kre­gen Goed Gezi(e)n. Mgr. Mutsaerts, voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie contactpersoon voor Huwelijk en Gezin, beveelt aandacht voor het gezin van harte aan.

‘Het is nodig dat er zo’n week is. Het gezin staat onder druk. Eenheid in het gezin vertaalt zich in nationale stabiliteit, zo leert de geschiedenis, en het uiteenvallen van het gezin tot instabiliteit. Dat is simpelweg wat de feiten laten zien. De teloorgaan van de christelijke samenleving gaat gepaard met de teloorgang van het traditionele gezin. Ja, er is een link tussen de Bijbel, het gezin en de samenleving. Ja, er is een ordening in de schepping. Het ontkennen van deze ordening leidt tot wanorde’, aldus mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch.

De hulpbisschop ziet in deze context ook de gevaren van de toenemende digitalisering: ‘De digitalisering van de samenleving en de onbegrensde mogelijkheden die dat met zich meebrengt, heeft ook nadelen. Men pleit voor perfectie, voor ultieme gelijkheid, ja, zelfs het woord ‘Transhumanisme’ (waarbij de mens zijn evolutie bijstuurt door middel van technologie, red.) valt. Alles wat mis kan gaan moet worden uitgesloten. Het diep menselijke aspect leidt eronder. Het menselijk contact verdwijnt. In supermarkten tref je geen caissières meer aan met wie je een praatje kunt maken. Er is weliswaar een koffieautomaat, maar niemand om zomaar even mee te converseren. Maar bij een kopje koffie bij de buren of bij vrienden is de menselijke ontmoeting belangrijker dan de koffie.’

Niet volmaakt hoeven zijn

Mgr. Mutsaerts wijst op het belang van de gemeenschap, die uiteindelijk elk individu ook mee vormt. ‘Het is binnen een gemeenschap dat je als uiteindelijk gevormd individu tot ontwikkeling bent gekomen. Dat begint met het gezin waarin je opgroeit. Ik gun kinderen dat ze opgroeien in gezinnen waar de gezinsleden niet volmaakt hoeven zijn; waar kinderen ook niet gelijk hoeven zijn, immers de een heeft meer en andere talenten dan de ander. Laat ze die verschillen zelf ontdekken en ontwikkelen. Ik gun kinderen dat ze opgroeien in gezinnen waar ze deugden leren ontwikkelen. Je wordt geen beter mens door wetten, regels, boetes en dwang of zelfs gevangenisstraf, zoals veel liberale overheden menen. Een harmonieus gezinsleven is daar een betere basis voor. Het is de maatschappij die daarvan profiteert.’

De hulpbisschop signaleert veel pessimisme onder jongeren en met name voor hen hoopt hij dat het gezinsleven positief wordt benaderd. ‘Ik begrijp dat pessimisme: in een maatschappij waar God buiten beeld is, waar je niets anders hoort dan dat je nergens vandaan komt en nergens naar toe gaat, wat is dan de zin van alles. Ik hoop dat jongeren herontdekken dat er Iemand is die met hen begaan is, dat het leven niet een aaneenschakeling is van losse ups en downs, maar dat er een rode draad is, dat je opgenomen bent in een groter geheel. Ook dat begint bij het gezin waarvan je onderdeel uitmaakt. Onderzoek wijst uit dat gezonde gezinsrelaties ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich veilig en geliefd voelen. Deze toestand heeft volgens onderzoekers invloed op hun hersenontwikkeling en zelfgevoel, dat wil zeggen een realistisch gevoel van hun vaardigheden en capaciteiten, en waar en hoe ze in de wereld passen, dat ze zich beter kunnen concentreren op school, dat ze meer energie hebben, ontspannener zijn en beter in hun vel zitten. Het zou te hopen zijn dat de overheid hier meer oog voor krijgt. De samenleving profiteert hiervan. Het is goed dat er jaarlijks een Week van het Gezin is. Ik wens alle gezinnen een prachtweek toe’, aldus mgr. Mutsaerts.

Kijk hier voor meer informatie over de Week van het Gezin.

Bron: http://www.rkkerk.nl/

Andere berichten

Ga naar de inhoud