Website RKDocumenten.nl

12 november 2023

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden

Aan de nieuwe website, die sinds mei vorig jaar in de lucht is, wordt nog steeds gewerkt, ook al zijn de aanvullingen en aanpassingen voor de gebruiker niet altijd zichtbaar. Daarnaast zijn sinds mei vorig jaar circa 1.000 nieuwe teksten op de nieuwe website geplaatst.

De oude website is ook nog steeds bereikbaar; onze indruk is dat er weinig tot geen gebruik meer van gemaakt wordt; hoogstens voor een bepaalde manier van zoeken zou men de voorkeur nog geven aan de oude site. Inmiddels zijn binnen de nieuwe site vele mogelijkheden om te zoeken: er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Omdat sinds mei 2022 de nieuwe documenten niet meer op de oude site gepubliceerd worden, zijn de zoekresultaten op de oude site ook nog eens beperkter. We overwegen daarom de oude site tegen het einde van het jaar niet meer beschikbaar te stellen.

Maakt u nog gebruik van de oude site, omdat daar iets mogelijk is dat u nog niet op de nieuwe site bent tegengekomen, laat het ons via een mailtje (inclusief een korte omschrijving van uw gebruik van de oude site) op korte termijn weten, om uw gebruikerswensen mee te kunnen nemen in de verdere ontwikkeling.

Uitleg: ‘alineanummer’ of ‘canon’

In kerkelijke teksten of studies wordt nogal eens verwezen naar een nummer in een kerkelijk document, bijv. naar nummer 23 in ‘Veritatis Splendor’ of “Veritatis Splendor, 23”. Hoe kom je dan bij dat tekstgedeelte binnen RKDocumenten.nl?

Stel de betreffende document is gevonden (bijv. dus “Veritatis Splendor“). Kies dan de loep en rol het menu af bij “documenttekst zoeken” naar “Randnummer” en vul het betreffende nummer in en kies voor “Ga naar deze alinea”.

In een aantal gevallen, bijv. in meer juridische teksten, kunnen de termen “randnummer”, “margenummer” of “alineanummer” ook verwijzen naar een “canon” of “artikel”, de meer gebruikelijke termen in juridische teksten. Dus bijvoorbeeld “CIC 904” kan op gelijke wijze gevonden worden door bij “randnummer” binnen de Codex ‘904’ in te vullen.

In onze website hebben alle verwijzingen naar een specifieke alinea een link (een ‘referentie’). Wordt er op geklikt dan komt er eerst een voorbeeld van die alinea in beeld. Door op de “X” rechtsbovenin het blauwe voorbeeldveld te klikken kan dit gesloten worden. Door op “Toon Document” in het blauwe voorbeeldveld te klikken springt men naar het betreffende document bij de betreffende alinea, “canon” of “artikel”.

Toegegeven: doorheen de website zijn de genoemde termen als ‘randnummer’, ‘alineanummer’ etc. niet eenduidig gebruikt in de loop der jaren. Geprobeerd wordt dit zodanig te wijzigen dat er een meer eenduidig gebruik van de termen is.

Uitleg: documenten op datum zoeken

Wanneer men documenten op datum wil zoeken, bijvoorbeeld documenten uit “november 2022” of “Curie documenten uit 2015”, is dat mogelijk op de volgende manier.

In het gedeelte met “Laatst toegevoegde documenten” op de hoofdpagina kiest men “bekijk overzicht”.

In de linker inschuifbalk kan men

  • een ‘jaartal’ of
  • een ‘jaartal’ en een ‘maandnummer’ of
  • nog preciezer een ‘jaartal’, ‘maandnummer’ en ‘dagnummer’ (dus allemaal getallen)

invullen (waar de rode pijl naar verwijst). Het betreft de datum waarop het document ondertekend en/of uitgesproken is.
Eventueel kan nog een filter op één of meer categorieën gezet worden (groene kader). Klik dan op “Vraag op” (groene pijl) en er verschijnen resultaten, als er documenten zijn die overeen komen met hetgeen gezocht wordt.

De sortering van de resultaten (zie het gele kader) kunnen gesorteerd worden op

  • de “document datum” (de datum waarop het document ondertekend en/of uitgesproken is)
  • de “document publicatiedatum” (de datum waarop het document openbaar is gemaakt}
  • de “website publicatiedatum” (de datum waarop een document door ons op de website is geplaatst of voor het laatst een correctie heeft ondergaan)

De resultaten kunnen als ‘boekjes’ of als lijst getoond worden door de “hamburger” – de drie streepjes aan te klikken (hier in het gele kader). Het pijltje ernaast keert de sorteervolgorde om van ‘A->Z’ of van ‘Z->A’.

Mocht de linkerzijbalk niet zichtbaar zijn, dan kan men deze openen door op het ‘filtericoon’ te klikken links bovenin.

Andere berichten

Ga naar de inhoud