Wat vieren we van 24 t/m 30 maart 2024

22 maart 2024

Wat vieren we van 24 t/m 30 maart 2024?

  • Zondag 24 maart: Palm- of Passiezondag
  • Woensdag 27 maart: Chrismamis
  • Donderdag 28 maart: Witte Donderdag
  • Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag
  • Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag of Stille Zaterdag

Goede Week

In de Kerk vieren we komende dagen belangrijkste week van het jaar: de Goede Week. In de week voor Pasen herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem (Palmzondag), het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie (Witte Donderdag), het lijden en sterven van Christus (Goede Vrijdag) en uiteindelijk de Verrijzenis (Pasen).

Palmzondag

De Goede Week begint op de zondag vóór Pasen. Die wordt Palm- of Passie zondag genoemd. De Kerk herdenkt dan dat Jezus enkele dagen vóór zijn veroordeling en dood nog als een koning in Jeruzalem werd binnengehaald. Hij werd toegejuicht en mensen spreidden mantels en groene takken voor hem uit. De naam Palmzondag is hiervan afgeleid. Op deze dag worden ook de palmtakjes gezegend, die gelovigen thuis achter een kruisbeeld steken. In de liturgie wordt voor de eerste keer deze week het lijdensverhaal van Jezus Christus voorgelezen.

Chrismamis

Een van de meest bijzondere vieringen in de Goede Week is de zogeheten Chrismamis. Tijdens die mis wijdt de bisschop of de hulpbisschop de HH. Oliën (chrisma) die in de parochies worden gebruikt voor het dopen, vormen en de ziekenzalving. In het bisdom Roermond is het gebruik dat de Chrismamis op de woensdagavond in de Goede Week wordt gehouden. Tijdens deze mis vernieuwen de priesters ook hun wijdingsbelofte.

Witte Donderdag

Op de donderdag vóór Pasen herdenkt de Kerk het Laatste Avondmaal. Dat was de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen aan tafel zat, op de avond vóór zijn sterven. Tijdens deze maaltijd gebeurde een aantal belangrijke dingen. Voorafgaand aan de maaltijd waste Jezus de voeten van zijn leerlingen. Op zichzelf een gebruikelijk ritueel in die tijd, maar het was zeker niet gebruikelijk dat de groepsleider dit deed; normaal was dit een taak voor een van de knechten. Door zelf de voeten te wassen, gaf Jezus het voorbeeld dat niemand te goed is om zich dienstbaar op te stellen. Tijdens de maaltijd hield Jezus een afscheidstoespraak voor zijn leerlingen, waarin hij de boodschap van zijn openbare optreden nog eens samenvatte en met name de nadruk legde op onderlinge liefde en barmhartigheid. Vervolgens deelde Jezus brood en wijn uit en zei erbij: “Dit is mijn lichaam en bloed dat voor jullie gegeven wordt. Blijft dit doen om mij te gedenken.” De Kerk ziet dit als de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Na de vastentijd, waarin de kleur in de Kerk paars was, is de liturgische kleur op deze dag wit: vandaar de naam Witte Donderdag.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenkt de Kerk het sterven van Jezus. Na het laatste avondmaal trok hij zich terug in de Hof van Olijven in Jeruzalem. Hier werd hij gevangengenomen en eerst voor het joodse hooggerechtshof en vervolgens voor de Romeinse prefect Pontius Pilatus gevoerd. Na diverse verhoren en martelingen werd Jezus ter dood veroordeeld. Hij moest zelf de kruisbalk dragen naar de plek waar hij uiteindelijk terechtgesteld werd. Elke Goede Vrijdag herdenken gelovigen ’s middags om 15.00 uur het sterven van Jezus aan het kruis. In veel kerken wordt op dat moment de zogeheten kruisweg gebeden. Dat is een gebed, waarin de lijdensweg van Jezus wordt herdacht. Op veel plaatsen is deze ook in schilderijen of beelden afgebeeld. Op de avond van Goede Vrijdag vindt in de kerken een speciale liturgie plaats, waarin voor de tweede keer tijdens deze week het volledige lijdensverhaal wordt voorgelezen. Het is de enige dag in het jaar waarop er in de katholieke kerk géén eucharistieviering wordt gehouden.

Stille Zaterdag

De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen wordt Stille Zaterdag genoemd. Dit verwijst naar de periode waarin Jezus dood is en in zijn graf ligt (zie foto). Overdag luiden er geen klokken en er wordt in de kerk ook geen eucharistie gevierd. De stilte wordt ’s avonds verbroken tijdens de Paaswake. Dit is een uitgebreide liturgieviering, waarin zowel het joodse als het christelijke Paasfeest wordt gevierd. Tijdens de wake wordt een aantal belangrijke kernverhalen uit de Bijbel gelezen. Ook worden tijdens deze viering het nieuwe vuur en het nieuwe doopwater gezegend. De viering begint in principe in volledige duisternis. De gelovigen krijgen kaarsjes in de hand. En tijdens de wake wordt er steeds meer licht aangestoken. Ook gaan op een gegeven moment de klokken weer luiden.

Bron: www.bisdom-roermond.nl

Foto: Christus in het graf, kruiswegpark Trans Cedron in Oostrum

Andere berichten

Ga naar de inhoud