Warm welkom

18 januari 2023

Met de kinderen en begeleiders van Kind en Kerk willen we Pastoor ten Have van harte welkom heten.
De kinderen die in de meespeelviering en kinderdienst waren bij zijn installatie op 15 januari 2023 maakten voor hem een grote kaart.

Vormsel
Momenteel bereidt een grote groep kinderen zich voor op het heilig vormsel.
3 juni 2023 om 16.30 uur zullen zij worden gevormd door mgr. Hoogenboom.
De laatste bijeenkomst ging over hoe kan je ‘contact met God voelen/maken.’ We spraken over bidden in allerlei vormen en zochten in de kerk naar plaatsen, symbolen, beelden ect. die je hierbij kunnen helpen. Eind januari gaan we in gesprek met diaken Ronald Dashorst over ‘de zorg voor je naasten’ en maken we een st. Egidio gebed mee over de vrede. Ouders worden hiervoor ook uitgenodigd.

Andere berichten

Ga naar de inhoud