Vrijwilligers gezocht!!!

16 november 2023

De Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap verzorgd al jaren allerlei activiteiten in Apeldoorn voor ouderen van 75+ en andere belangstellenden. Deze groep, bestaande uit 14 vrouwen en enkele mannen zet zich al jaren in om deze activiteiten voor te bereiden en uit te voeren. Omdat de leeftijden van de vrijwilligers inmiddels respectabel zijn en de werkzaamheden toenemen, zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die ons team kunnen ondersteunen en vrijwilligers kunnen vervangen die door omstandigheden niet meer in staat zijn een bijdrage te leveren. We zoeken daarbij zowel naar mensen die in organisatorisch opzicht zowel als bij de uitvoering een deel van hun tijd beschikbaar willen stellen om een bijdrage te leveren aan het goede en gewaardeerde werk van de werkgroep.

Zoals bekend organiseert de werkgroep jaarlijks activiteiten zoals Eucharistievieringen en meer luchtiger activiteiten als een Nieuwjaarsmiddag, een voorjaarsmiddag, een herfstmiddag en natuurlijk een Kerstmiddag. Deze activiteiten worden bezocht door circa 100 ouderen.

Door een verandering van locatie worden de werkzaamheden van de vrijwilligers nog uitgebreider omdat bij de uitvoering nog meer aankomt op het zelf regelen in de uitvoering. Zonder de inzet van vrijwilligers zal in de toekomst het organiseren en uitvoeren van de activiteiten nog meer onder druk komen te staan en wellicht zelfs moeten worden beëindigd.

Daarom doen wij een beroep op U om bij Uzelf na te gaan en in familie-, vrienden- of kennissenkring te kijken en te bevragen of er mensen zijn die toe willen treden tot de werkgroep en zo’n 8 maal per jaar een bijdrage willen leveren ten behoeve van de genoemde activiteiten en de ouderen een fantastische middag willen bezorgen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij:

Gerda Bik, telefoon 06-54377425

Gerard Tiemessen, telefoon 055-5213928 of 06-30611725
en Ine van Kouwen, Telefoon 06-22712910

Andere berichten

Ga naar de inhoud