woman in white and pink floral shirt raising her hands

Vrede

7 september 2023

De oorlog in Oekraïne duurt maar voort, in Syrië zijn de gevolgen van oorlog nog dagelijks voelbaar, er is strijd in Somalië, Jemen, Afghanistan, Congo en veel andere landen in de wereld. Er wordt veel gesproken en geschreven over oorlog en strijd en niet of nauwelijks over vrede, alsof dialoog en verzoening niet meer mogelijk zijn. Kunnen wij nog geloven in vrede in de wereld?

Als we in de kerk zijn wensen wij elkaar voor de communie de vrede, wij kijken elkaar aan, schudden elkaar de hand, knikken elkaar toe, maken een gebaar van vrede. Als we de kerk verlaten horen wij na de zegen: ‘Gaat allen heen in vrede’. We horen verhalen over Jezus die in de zaligsprekingen zegt: ‘Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’. En bij de verschijningen aan de leerlingen zegt Jezus: ‘Vrede zij u’. Bij Johannes lezen wij: ‘Vrede laat ik u na; mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden’. Dit zegt Jezus als hij spreekt over zijn heengaan en beloofd ons een Helper, de heilige Geest.

Wat doet dat met ons? Kunnen wij die vrede ook ervaren in ons eigen leven? Hoe kunnen wij vrede vinden als wij ziek zijn, worstelen met onze beperkingen of met angsten? Of als wij moeten leven met de pijn van verlies? Hoe vinden wij dan vrede in onszelf? Vrede is een woord dat we vaak lezen in de bijbel en horen in de kerk, maar durven we daar nog in te geloven?

Van 10 tot 12 september 2023 werd in Berlijn de internationale bijeenkomst gehouden met de titel: “Durf vrede aan. Religies en culturen in dialoog”. Het was de zevenendertigste bijeenkomst die de Gemeenschap van Sant’Egidio organiseert sinds de historische bijeenkomst in Assisi in 1986, toen paus Johannes Paulus II de wereldreligies uitnodigde om samen te bidden voor de vrede. Vanuit Apeldoorn mocht ik hier bij aanwezig zijn. Net als voorgaande jaren was het zeer indrukwekkend om dat te ervaren in de stad waar door de val van de muur een einde kwam aan de koude oorlog.

Tegen de vele oorlogsstemmen in wil Sant’Egidio stem geven aan de velen die verlangen naar vrede. Religieuze leiders en vertegenwoordigers van volkeren en culturen uit alle delen van de wereld spreken tijdens de driedaagse conferentie. De vredesbijeenkomst werd afgesloten met het Gebed voor de Vrede. Door tal van vooraanstaande religieuze leiders is tijdens de slotceremonie een vredesmanifest ondertekend wat door kinderen uit de hele wereld is overhandigd aan de aanwezige politieke leiders. Geen loos gebaar, maar een krachtig statement naar de wereld toe.

Wij zitten inmiddels aan het einde van de vredesweek, met een mooie start in onze kerk met de ‘Mass for Peace’ van Karl Jenkins afgelopen zaterdag. Deze week zijn lezingen gehouden, dialoogavonden en activiteiten om elkaar te ontmoeten en lokaal te blijven bouwen aan de vrede.

Elk jaar is op 1 januari een vredeswandeling in Apeldoorn, waarbij joden, moslims, christenen en niet gelovigen samen lopen om te laten zien dat het kan: leven in vrede. Wij worden opgeroepen om de vrede te bewaren in ons hart, ondanks de onrust of de angsten die er zijn. Wij worden opgeroepen om die vrede uit te dragen in het klein en te blijven bidden voor de vrede. Vrede is een werkwoord waar wij elke dag aan moeten werken. Door onze gedachten en gevoelens te corrigeren, door niet te haten, maar de ander te ervaren als broer of zus, door liefde te laten stromen. Zo kunnen we bouwen, ieder op onze eigen manier, aan een wereld van vrede, aan vrede in ons eigen hart.

Heer, geef ons uw Vrede.

Diaken Ronald Dashorst

Andere berichten

Ga naar de inhoud