Voorstellen: Remco van Mulligen

31 augustus 2023

Toen ik benoemd werd tot pastoor van onze parochie, was er nog een vacature open: voor een opbouwwerker in het pastoraat. Het duurde enige maanden tot deze vervuld kon worden. Dit voorjaar meldde zich echter een kandidaat: Remco van Mulligen. Vanaf het eerste moment was de kennismaking met hem zeer positief, zowel voor ons pastoraal team als voor hem. Wij zijn dan ook dankbaar dat hij de benoeming aanvaard heeft om pastoraal opbouwwerker te worden. Op 1 september treedt hij in dienst. Hij wordt in het weekeinde van 2 en 3 september voorgesteld in Vaassen en Loenen, en op 10 september in Twello en Vaassen. In de komende tijd zullen we hem zoveel mogelijk kennis laten maken met onze parochie en zijn nieuwe taak. In zijn bijdrage hieronder stelt hij zichzelf voor aan u. Wij wensen hem van harte Gods zegen toe bij het begin van zijn taak, en een gelukkige start.

Mede namens het pastorale team en het parochiebestuur / pastoor Henri ten Have


Ik ben Remco en vanaf september kom ik in jullie parochie werken. Hier introduceer ik mijzelf. Ik ben 42 jaar en ben negentien jaar getrouwd met Emmy. Samen zijn we ouders van Daan (11) en Ethan (5). Ik ben opgegroeid in Voorschoten, heb negen jaar in Groningen gewoond en woon sinds 2008 met plezier in Amersfoort.

Ik ben in 2005 tijdens de Paaswake in de Groningse kathedraal opgenomen in de katholieke kerk. Ik ben van huis uit niet gelovig opgevoed en heb het katholicisme pas als volwassene ontdekt. Ik ben ‘verliefd’ geraakt op de prachtige liturgie van onze kerk en heb daarnaast altijd oecumenische en interreligieuze interesse gehad.

Beroepsmatig ben ik altijd met religie bezig geweest. In Groningen heb ik geschiedenis en journalistiek gestudeerd en aan de Vrije Universiteit heb ik onderzoek gedaan naar de opkomst van de evangelische beweging in een tijdperk van secularisering. De afgelopen negen jaar werkte ik fulltime als journalist, waarvan zeven jaar bij het Nederlands Dagblad. Voor die krant volgde ik vooral de katholieke kerk en de islam. De laatste jaren heb ik ook veel geschreven voor het christelijke tijdschrift Volzin.

In 2016 ben ik begonnen met een studie theologie. Op 3 juli sloot ik die studie cum laude af met een eindscriptie onder begeleiding van het Franciscaans Studiecentrum. Gaandeweg ben ik onder de indruk geraakt van de franciscaanse beweging, de gemeenschap van Sant’Egidio en de Catholic Worker-beweging. Vooral Franciscus van Assisi en Dorothy Day beschouw ik als mijn inspiraties.

Naarmate het einde van mijn studie naderde, heb ik steeds sterker de wens gekregen om als theoloog te gaan werken. Deze lente zag ik de vacature voor een opbouwwerker pastoraat voor deze nieuwe parochie. De parochie sprak me direct aan, net als het vooruitzicht om samen met jullie en de rest van het pastoraal team te werken aan het opbouwen van een nieuwe gemeenschap. Het leerhuis, de vrijwilligers, de gezinszondagen en de bezoekgroepen zullen mijn aandacht krijgen. Het lijkt me een mooie uitdaging om ook jonge mensen (dat wil zeggen: jonger dan ikzelf!) bij de parochie betrokken te houden. In jullie midden kan ik mijn ervaring benutten en tegelijk zal ik nog genoeg kunnen leren. Ik zal op de meeste dagen van de week in de parochie aanwezig zijn en ook op zaterdag/ zondag regelmatig bij vieringen zijn. Ik zie er enorm naar uit in september te beginnen en hoop jullie snel te ontmoeten in Apeldoorn, Twello, Loenen, Vaassen of elders.

Andere berichten

Ga naar de inhoud