Voorleven in geloof

21 september 2023

Afgelopen woensdag heeft de informatieavond plaats gevonden voor ouders die hun kind willen opgeven voor de 1e communie. Achttien kinderen zijn tot nu toe aangemeld.

De avond was niet alleen  gericht op de praktische zaken m.b.t. voorbereiding en de viering maar er is ook het gesprek gevoerd over de vraag “Hoe leef jij het geloof voor aan je kind?” De voorbereiding op de eerste communie is niet alleen de voorbereiding van het kind door de kerk, maar juist ook voor de ouders ligt er een belangrijke taak. Pastoor ten Have vertelde daarover gaf uitleg over het sacrament van de eucharistie.

De voorbereiding op de eerste communie vind het hele jaar door plaats. Elke maand op een woensdagmiddag is er een bijeenkomst. Hierdoor is het mogelijk het hele jaar door in te stromen en aan te melden bij één van de secretariaten of via kindenkerk@franciscusparochie.com

U krijgt dan de uitleg van de gang van zaken per mail, telefonisch contact of desgewenst een afspraak.
De kinderbijeenkomsten worden begeleidt door Mariska Litjes (medewerker kindercateghese), Elni Schwengle- Vaassen (contactpersoon voor de ouders), Marie-Louise Olsthoorn en Pastoor ten Have.

De eerste Kinderbijeenkomst is op 27 september.
Van 15.00 tot 16.15 uur in het parochiehuis Stationstraat 13, Apeldoorn.

Meer weten over het sacrament van de eucharistie (de communie)? Kijk dan eens naar

https://www.youtube.com/watch?v=MFrYzoy7LmA

Bij deze filmpjes van bewust Katholiek vindt u van alle sacramenten een duidelijk informatiefilmpje.

Andere berichten

Ga naar de inhoud