Vijftien jaar Sant’Egidio

12 oktober 2023

Verjaardag

Zaterdag 30 september hebben wij in de Onze Lieve Vrouwekerk stil gestaan bij vijftien jaar Sant’Egidio in Apeldoorn. Er waren veel vrijwilligers aanwezig en vrienden van de straat die wij ontvangen bij de Franciscustafel en bij de Bakfiets van het Straatteam. Dankbaarheid stond centraal bij wat we kunnen doen voor de armen van de stad. Aan het begin van de viering is kort geschetst hoe het allemaal begonnen is en hoe zich de activiteiten organisch ontwikkelden. We laten ons hierbij leiden door de heilige Geest en zijn spontaan ingegaan op de nood die wij zien in de stad en gaan dankbaar in op wat ons wordt aangeboden om daar iets aan te doen.

De start was in 2008 met een fototentoonstelling ‘De Ongeziene gezien’ en een bezoek aan de gemeenschap van Sant’Egidio in Antwerpen, de week na Pasen. Geraakt door de mooie gemeenschap daar, de hartelijke inzet voor de armen en de mooie liturgie, toen nog in de Maria Magdalenakapel, keerden wij met een brandend hart, als Emmaüsgangers, terug naar Apeldoorn. Daarna kwamen Filip en Dirk regelmatig naar Apeldoorn voor het gebed en het opzetten van de diensten voor de armen.

Van de prijs voor de fototentoonstelling kochten wij in 2010 een bakfiets en het Straatteam was geboren. Via een oproep om in de winter van 2011 handschoenen en sjaals in te zamelen begonnen wij een Kledingbank, eerst achter in de Fabianuskerk, later in de Sebastiaanschool en nu op de plaats waar we nu zitten aan de Oude Beekbergerweg. Door het aanbod van praktijkschool de Boog zijn wij in 2013 begonnen met de Franciscustafel, het restaurant voor dak- en thuislozen. Vredeswandeling, gebed voor de Martelaren, mooie contacten met Vluchtelingen, Zwerfjongeren en eenzame Ouderen ontstonden ook in al die jaren.

Dankbaar kijken wij terug op de vijftien jaren, dankbaar voor alle vrijwilligers die zich enthousiast en liefdevol inzetten voor de armen, dankbaar voor de ondersteuning en goodwill van veel mensen die ons financieel ondersteunen, dankbaar voor de kerken, de gemeente, de vele bedrijven en organisaties die dat ook doen.

Dankbaar voor de mooie vriendschappen die zijn ontstaan met de mensen die wij ontmoeten in de verschillende diensten. Dankbaar voor de inspiratie die wij mochten ontvangen in ons gebed, dankbaar voor alles wat ons is toevertrouwd. Wij hebben gebeden om zegen voor de komende jaren en vragen om ontferming voor alles wat er niet goed is gegaan de afgelopen jaren.

Ontroerd waren wij door de geschenken die we kregen:

 Icoon van het gelaat van Christus

De icoon is een geschenk van de internationale gemeenschap aan Apeldoorn. De schrijver van de icoon is een Oekraïense man, Feodosi van de gemeenschap van Sant’Egidio in Kyiv. Het origineel, uit de 17e eeuw, hangt in het kerkje van Sant’Egidio in de Romeinse wijk Trastevere.

In het gebed van Sant’Egidio komen we over de hele wereld in alle gemeenschappen samen voor deze icoon om te bidden voor de vluchtelingen van het Oekraïense volk dat nog steeds wacht op een toekomst van vrede. We komen samen om te bidden voor de armen en voor de vrede.

 Zeger Polhuijs, priester van Sant’ Egidio, heeft een mooie preek gehouden en heeft als afsluiting de icoon voor het altaar gezegend.

Aan het eind van de viering heeft Hilde Kieboom, de voorzitter van Sant’Egidio uit Antwerpen, een slotwoord gehouden waarin zij inging op het gelaat van Jezus op de nieuwe icoon, dat een persoonlijke richting geeft aan ons gebed. Opdat wij ons allemaal laten raken en inspireren door het gelaat van Christus. Deze icoon ziet de tranen van de moeders en de weduwen, deze icoon heeft de wanhoop gezien van wie alles verliest. Deze icoon voelt de pijn van de hardheid, van de wrok, van de haat. Het samenkomen rond het gelaat van Christus vergroot ons hart en zet ons aan om elkaar als broeders en zusters te ervaren en zorg te dragen voor elkaar.

 

Beeldje van de dakloze Jezus

Naar aanleiding van Matteüs 25: ‘Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan’ is dit beeld gemaakt. Een beeld dat in ware grootte voor het kerkje van Sant’Egidio in Rome staat, en ook in Antwerpen en Amsterdam. Wij hebben van de gemeenschap in Nederland een replica gekregen voor op het altaar van Franciscus, het altaar van de armen. Het altaar is aan het slot van de viering van de verjaardag ingewijd. Het zal een plaats zijn waar we het leed en de vreugde van de daklozen kunnen gedenken.

 

Kledingbank

Vorige maand zagen we ruim 700 gasten bij de kledingbank, met de winter in het zicht zijn er al veel winterjassen gegeven. Gelukkig hebben we nu nog een aantal in voorraad die we in het vorig seizoen van u kregen. Voor de heren en de jongens is de voorraad bijna op, terwijl de kou nog moet komen. De komende tijd ontvangen we heel graag nog winterjassen voor heren en kinderen, maar ook alvast zomerjassen voor volgend jaar. Daarbij zijn we op zoek naar handdoeken en keuken- en theedoeken. Wilt u het brengen op een maandag tussen 10.00 en 15.00 uur. Met veel dank namens onze gasten!

Kledingbank
Oude Beekbergerweg 157 – 7333 AE Apeldoorn
Telefoon: +31 (0)6 16912727
E-mail: geadashorst@hotmail.com

Andere berichten

Ga naar de inhoud