Viering Apeldoorn

Zondag 23 juni 2024 om 09:03 uur
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn
Voorganger: Voorganger 1

Vieren in het weekend
Omdat wij een veelkleurige Rooms-Katholieke gemeenschap zijn, zijn er in de vieringen van de zaterdag en zondag accentverschillen waar te nemen. Ook de koorzang, de eigen stijl van de voorganger en de eigenheid van andere medewerkers en kerkgangers geven kleur aan de viering. Wij willen daarmee een thuis scheppen voor zoveel mogelijk gelovigen. Er zijn in het weekend twee, soms drie, vieringen:

Privacyverklaring Sint Franciscusparochie
In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.

Zondag, 11.00 uur, Eucharistieviering:
Sfeer: traditioneel Rooms-Katholiek, Hoogmis. Muziek Nederlandstalig en/of Latijn. Deze viering spreekt op de eerste plaats de regelmatige kerkganger aan die vertrouwde tradities zoekt. Er is crèche voor de kleintjes en kinderdienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Na de viering is er gelegenheid elkaar achterin de kerk te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade.

Vieren door de week
Op doordeweekse dagen is het mogelijk de Eucharistie mee te vieren op dinsdag-en vrijdagmorgen. Deze vieringen beginnen om 9.00 uur. Vooraf aan deze vieringen wordt de rozenkrans gebeden vanaf ongeveer 8.30 uur.
Na de Eucharistieviering op vrijdagmorgen wordt het Allerheiligste uitgesteld voor stille aanbidding. Dit begint om ongeveer 9.30 uur en is om 10.00 uur afgelopen.
Na de viering op vrijdagmorgen is er ook gelegenheid om te biechten.

Ga naar de inhoud