Chrismamis 2023

Woensdag 5 april 2023 om 19:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn
Voorganger: + Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 5 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

Ga naar de inhoud