Videoserie ‘Hoop’: mgr. Woorts vertelt over het hoogfeest van Petrus en Paulus

6 juli 2024

In een videoreeks op katholiekleven.nl en vier.nu gaan de bisschoppen en hulpbisschoppen in gesprek over het thema hoop. Zij doen dat aan de hand van het kerkelijk jaar en zoomen in op de hoogfeesten. In een nieuwe aflevering vertelt mgr. Woorts (hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht) over het hoogfeest van Petrus en Paulus (29 juni).

“Met het hoogfeest van Petrus en Paulus vieren we dat zij hun leven voor Christus hebben gegeven”, legt de bisschop uit.

“Volgens de overlevering zijn beiden in Rome de marteldood gestorven. Petrus heeft zich vooral gericht tot zijn mede-Joden om te verkondigen dat Christus de verrezen Heer is, de Zoon van God. Paulus heeft zich vooral gericht tot de andere volkeren. Tezamen getuigen zij van de missionaire opdracht die wij, en ieder persoonlijk, hebben ontvangen om van Jezus te getuigen.”

‘Er is altijd een bekeringsmoment mogelijk’

Hoe kan dit hoogfeest ons tot hoopvolle mensen stemmen? “Petrus en Paulus waren zeker geen perfecte mensen”, vertelt de bisschop. Petrus verloochende Jezus en Paulus was eerst een vervolger van de christenen. “Dus ook al gaan wij wegen die niet in overeenstemming zijn met wat de Heer met ons wil, Hij blijft in ons geloven. Er is altijd een bekeringsmoment mogelijk, dat Hij ons opnieuw aanneemt in zijn liefde, in zijn vertrouwen.”

Alle video’s in deze serie sluiten aan bij het Jubeljaar 2025, dat als thema heeft ‘Pelgrims van Hoop’. Kijk hier voor meer informatie over het Jubeljaar2025.nl.

Ga naar vier.nu voor meer informatie over de verschillende hoogfeesten én voor de video met mgr. Woorts.

Andere berichten

Ga naar de inhoud