Verslag Laudato Si’ Ondersteuningsdag

26 april 2024

groepsfoto in tuin

Kerkvergroeners richten de blik naar buiten

Zaterdag 20 april kwam een voorhoede van kerkvergroeners bijeen in ‘s-Hertogenbosch. Op deze eerste Ondersteuningsdag van de Laudato Si’ Alliantie NL was het doel om meer mensen te betrekken bij duurzaamheid – juist mensen buiten de groene bubbel.

Van luisteren naar samenwerking

Op de Laudato Si’-ondersteuningsdag oefenden dertig kerkvergroeners om het gesprek aan te gaan met iemand buiten de groene bubbel. Jurijn Timon de Vos, organisator van deze dag onderschrijft de behoefte daaraan:  “Het klimaatvraagstuk vraagt om samenwerking over (kerk)grenzen heen. En we kunnen pas samenwerken als we naar elkaar luisteren. Vandaar dat we inzetten op het voeren van een goed gesprek.”

Inclusieve Scheppingsmaand

Het gaat om luisteren én doen. Het eerste doel van de gesprekken is meer mensen te betrekken bij de scheppingsmaand van 1 september tot Franciscusdag 4 oktober. Dan vinden overal in Nederland activiteiten plaats over de  ‘zorg voor de schepping’. Deelnemer: “Wij hopen de periode zo voor te kunnen bereiden, dat iedereen zich betrokken voelt bij het thema. En dat gaat beter lukken als we ook verbinding maken met mensen buiten onze vaste groep.”

Spirituele en praktische handvatten

Bisschop de Korte opende de dag met het Zonnelied van sint Franciscus. De deelnemers, die zich betrokken voelen op duurzaamheid, oefenden met verschillende methoden om anderen te betrekken bij hun passie. Klimaatcoach Nienke Verhoeven liet de deelnemers kennismaken met laagdrempelige klimaatgesprekken: “Mensen die met duurzaamheid bezig zijn staan vaak in de zendingmodus. Op deze dag kijken we of de ander daar ook op zit te wachten.” Geestelijk begeleider Rob Polet introduceerde de synodale manier van luisteren met aandacht voor gedeelde waarden.

Ook werd  de Noach Leergang gepresenteerd. Dit is gespreksmateriaal waarmee je in een groep diepere gesprekken kunt initiëren over klimaat en Gods liefde voor de natuur.

Nieuwsgierigheid

Al met al inspireerde en bemoedigde deze ondersteuningsdag om op een positieve manier de boer op te gaan met de wens om recht te doen aan mens en natuur. Deelnemer: “Je hebt zo snel de neiging om je eigen plan te trekken en te vertellen over wat je zelf belangrijk vindt. Maar in de workshops ontdekte ik dat het echt verbinding brengt om nieuwsgierig te zijn naar de ander en open vragen te stellen.” Een ander: Fijn om nu mensen te kennen die dezelfde drijfveren hebben! Voortaan weet ik waar ik terecht kan met mijn tips en vragen!”

Gouden tips

De deelnemers, die in kerken actief zijn, deelden succesvolle activiteiten met elkaar:

  • In Rotterdam werd geld opgehaald voor zonnepanelen op de bijgebouwen van de kerk Het begon met een duurzaamheidsdienst en het gezamenlijk planten van een perenboom. Er werd gevraagd om met certificaten van 25 euro bij te dragen aan het financieren van de zonnepanelen. Al gauw was het geld bij elkaar voor tien panelen. Het gehele proces van start tot de symbolische wijding van de installatie vergde geduld, maar er wordt nog steeds positief over gesproken.
  • Na de coronaperiode werd de jaarlijkse barbecue van de kerk in Den Haag een vega-barbecue, met biologische wijn. Dit gaf, zoals verwacht gemixte reacties, maar wekte ook nieuwsgierigheid. En de barbecue die daarna kwam werd ook vegetarisch. Bovendien wordt nu ook nagedacht over de herkomst van de avondmaalswijn.
  • Binnen het cultureel catechetisch programma van de kerk in Arnhem-Zuid werd ruimte gegeven aan ‘klimaat en geloof’. Er zijn allerlei avonden gehouden over Laudato Si’, natuur, vluchtelingen en voedselverspilling. Zo is de Lucaskerk een groene kerk geworden.
  • In Zuid-Oost Twente kreeg de Laudato Si’ werkgroep bloemzaadjes van de gemeente Enschede. Onder het motto ‘Rol weg die steen’ werden met Pasen zakjes bloemzaad uitgedeeld aan alle kerkgangers. Met deze laagdrempelige actie werd de zorg voor de schepping positief belicht.

Voor de deelnemers was het een leerzame dag met gelijkgestemden. Ze beoordeelden de dag  met een 8,5. Ook de organisatie van de Laudato Si Alliantie zelf kijkt terug op een geslaagd experiment en hoopt dit volgend jaar weer te kunnen organiseren.

 

Bron:http://laudato-si.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud