Verassing voor Hanny Melenhorst

23 november 2023

Zaterdag 18 november werd Hanny Melenhorst door pastoor Ten Have verrast. Na de eucharistieviering waarin Hanny lector was, werd ze toegesproken door de pastoor. Reden was dat Hanny vorig jaar eigenlijk al met emeritaat zou gaan. Hier is echter toen geen aandacht aan geschonken, omdat Hanny doorging met de activiteiten binnen de parochie waar ze altijd voor heeft gestaan.

Hanny is lector en ze is betrokken bij uitvaarten. Daarnaast doet ze nog allerlei activiteiten op het parochiecentrum van de locatie Vaassen. Ze heeft zich in het verleden beziggehouden met de voorbereidingen voor de eerste H. Communie en het H. Vormsel en ga zo maar door. Te veel om op te noemen.

Het pastoraal team en bestuur willen Hanny bedanken voor al haar inzet en spreken de hoop uit dat ze nog lang de activiteiten wil voortzetten in de parochie en een groep mensen om zich heen wil verzamelen die haar werkzaamheden in de verre toekomst kunnen overnemen. Naast de bekende bloemen kreeg Hanny een mooi Franciscusbeeld, dat de pastoor had meegebracht uit Lourdes tijdens de parochiebedevaart, en een kaars van de parochie. We wensen Hanny nog vele mooie jaren toe, met haar betrokkenheid bij de parochie.

Andere berichten

Ga naar de inhoud