Vastenactie 2024

7 februari 2024

Leven in een veranderende wereld

De jaarlijkse vastenactiecampagne staat dit jaar in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land echter lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten. Het vastenactiecampagneproject richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken, terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

Waterpunten

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, laat de vastenactie vier waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van vijfduizend liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen – met gemiddeld twintig gezinnen van vier personen – van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van vijftig bij vijftig meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

Naaigroepen

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten, worden twintig groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen, zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. Ze krijgen ook naailessen.

U kunt de vastenactie hierbij steunen door uw bijdrage tijdens de collectes in vastentijd of door uw gift over te maken op NL17 RABO 0111 0022 81 ten name van de Franciscusparochie onder vermelding van ‘Vastenactie 2024’. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage namens de samenwerkende werkgroepen van de Franciscusparochie.

Kijk voor meer informatie op www.vastenactie.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud