a grassy field with a road in the distance

Vakantieplannen? Neem dan deze handzame uitgave van het Evangelie mee

7 juli 2023

Leven vanuit het Woord: een stappenplan
De uitgave wordt ingeleid met een uitleg over de vier evangelisten en een duiding van onder andere het boek Handelingen. Ook de leeswijzer is behulpzaam om de teksten beter te kunnen begrijpen en toe te passen in het dagelijks leven. De KBS geeft enkele aanwijzingen en een stappenplan om vanuit het Woord te leven.

‘Spreek en ik zal gezond worden’
De uitgave heeft de naam ‘Evangelie; spreek en ik zal gezond worden’ en is gemakkelijk mee te nemen. Dit maakt het boekje erg geschikt voor (gebeds)bijeenkomsten, bijbelleesgroepen, studiedoeleinden en in de vakantieperiode. Daarbij worden verschillende gebeden aangereikt voor individueel gebruik en in groepsverband.

“Als je aandachtig en gelovig geluisterd hebt naar het woord van God in de Bijbel, komt dit woord in je hart, word je geraakt en kom je tot antwoord: je begint te bidden, als antwoord op het woord dat God in de schriften het eerst tot jou gesproken heeft. Juist die woorden uit de Bijbel die je geraakt hebben, kun je gebruiken als gebed.”

Bron: www.bisdomvanbreda.nl/vakantieplannen

Andere berichten

Ga naar de inhoud