Vakantiegeld Samen Delen 2024: Geloven in Samen Delen!

2 april 2024

Dit jaar doen we weer mee met de actie Vakantiegeld Samen Delen, samen met vele kerken in de gemeente Apeldoorn,. We roepen op om voor degenen die vakantiegeld krijgen, dit te delen met degenen die het niet breed hebben en een extraatje goed kunnen gebruiken.

De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben” groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de nodige boodschappen te betalen. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen.

Vorig jaar werd een recordbedrag van ruim € 207.000,- gedeeld. Meer dan 2000 mensen ontvingen een mooi bedrag. Dat geeft vertrouwen voor dit jaar.

Samen Delen

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van vele kerken in de gemeente Apeldoorn. We geloven dat   ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. Met deze actie willen we de verbondenheid tussen mensen in de gemeente Apeldoorn versterken.

In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Vandaar de naam van de actie. We nodigen iedereen die het goed heeft uit om te delen met wie weinig heeft. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks krijgen om van te leven.

Geven:

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom! 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Doneren kan ook via de QR code.

Ontvangen:

Om een aanvraag te kunnen doen moet u wonen in de gemeente Apeldoorn in de plaatsen Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel.

Dit jaar liggen de inkomensnormen per maand voor een gezin op netto € 1.916,57 en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.354,47. Wie langer dan een jaar een inkomen heeft onder de normbedragen die hierboven zijn genoemd, nodigen we uit een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen. We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn te lezen op onze website, zie hieronder.

De actie loopt tot en met 31 mei 2024. Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!

Nadere informatie

Website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fWVAGRR0VcE

Namens de Pastoraatsgroep Apeldoorn, Rens Smit

Andere berichten

Ga naar de inhoud