Pope Francis

Tien jaar paus Franciscus: “Broeders en zusters, goedenavond!”

17 maart 2023

Tien jaar geleden, op 13 maart 2013, werd Jorge Mario Bergoglio gekozen tot paus. Zijn pontificaat is samen te vatten in één naam: Franciscus. Jorge Maria Bergoglio koos als pausnaam ‘Franciscus’, naar Sint Franciscus van Assisi. Sint Franciscus was de man van de armen, van de interreligieuze dialoog, van zorg voor de schepping en van vrede. In zijn geest ging de paus tien jaar geleden aan de slag. Met zijn eerste woorden vanaf het balkon van de St. Pieterskerk zette paus Franciscus destijds de toon van zijn pontificaat: “Broeders en zusters, goedenavond!”

 

Solidariteit

Het sleutelwoord van het pontificaat van paus Franciscus is ‘solidariteit’. Hij benadrukt dat alle mensen met elkaar verbonden zijn als broeders en zusters zowel in goede als in slechte tijden. Ze wonen in een gemeenschappelijk huis. Hun gemeenschappelijke bron is God. Paus Franciscus leert ons onderlinge verbondenheid om te zetten in solidariteit. Die solidariteit leidt tot respect voor mensen en voor de schepping, met de encyclieken Laudato si’ (2015) en Fratelli tutti (2020) als kompas.

Geloof

Paus Franciscus leert dat solidariteit die voortkomt uit geloof de kans biedt om Gods liefde te vertalen in onze hedendaagse samenleving (Evangelii Gaudium 2013). Daarop baseert hij zijn bekommernis om migranten en vluchtelingen, onze broeders en zusters. Hij wijst in dit verband naar het beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten open zodat mensen uit de hele wereld, onze broeders en zusters, binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken.

Dialoog

De broederschap van alle mensen, hun verbondenheid, laat de paus ook zien in zijn toenadering tot andere christenen en volgelingen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Hij ging in dialoog met moslims in Abu Dhabi, Cairo en Nur-Sultan. Speciaal in deze tijd van godsdienstig geframede spanningen en conflicten zocht paus Franciscus andersgelovigen, onze broeders en zusters, op uit verbondenheid en omwille van solidariteit en vrede, daarbij steeds verwijzend naar zijn naamgever.

Medeverantwoordelijk

Verbondenheid en solidariteit roepen volgens paus Franciscus op tot medeverantwoordelijkheid. Zijn initiatief tot het synodaal proces maakt de bijdragen van alle gedoopten mogelijk. Steeds meer leken waaronder vrouwen bemensen de Vaticaanse dicasteries.

“Broeders en zusters, goedenavond!”, hoort voor altijd bij paus Franciscus. Evenals dat andere indrukwekkende moment toen hij in maart 2020 de zegen gaf midden in coronatijd op een leeg en regenachtig St. Pietersplein.

 

Tekst: Berry van Oers, theoloog en adviseur van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 

Andere berichten

Ga naar de inhoud