Themadag voor katholieke zorgprofessionals: Artificiële Intelligentie: zegen of vloek?

22 november 2023

Het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland houdt op zaterdag 25 november 2023 een themadag over de ethische aspecten van Artificiële Intelligentie (AI). Katholieke zorgprofessionals, studenten geneeskunde en andere mensen die gelovig betrokken zijn bij medisch-ethische thema’s zijn welkom in het Annagebouw van de St. Vitusparochie in Hilversum.

De aanleiding voor de bijeenkomst is actueel. Dagelijks haalt de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) het nieuws. Dit betreffen computeralgoritmes, die bijvoorbeeld werden gebruikt door de Belastingdienst in de toeslagenaffaire, maar ook computertechnologie die onderdeel is van gehumaniseerde robots die in de zorg kunnen worden ingezet.

Programma

Het dagprogramma start met een eucharistieviering. Dr. Lambert Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek en rector van Grootseminarie Rolduc is hoofdcelebrant. Gedurende de dag worden een drietal lezingen gehouden. René Donkers, adviseur zorgtechnologie, gaat in op de ontwikkelingen in de zorgtechnologie. Mgr. dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, belicht een filosofisch perspectief op ‘gehumaniseerde robots en de mens’. Dr. Lambert Hendriks houdt de derde lezing: “Robots en AI” vanuit (moraal)theologisch perspectief.

Het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals is een werkgroep van de Katholieke Stichting Medische Ethiek. De belangrijkste doelen van het netwerk zijn katholieke zorgprofessionals met elkaar in contact te brengen, hen informatie te laten uitwisselen over actuele medisch-ethische onderwerpen en deze onderwerpen te bespreken in het licht van de leer van de Rooms-Katholieke Kerk.

Belangstellenden kunnen zich inschrijven via de website van Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. Hier is ook meer informatie over het programma te vinden. Deelname (inclusief lunch) bedraagt € 35,00. Studenten betalen op vertoon van hun studentenkaart € 17,50.

Meer informatie en aanmelding

Bron: www.rkkerk.nl/nieuws

Andere berichten

Ga naar de inhoud