woman praying

Thema 2024: Jaar van gebed

14 december 2023

In de katholieke Kerk wordt 2024 een themajaar van het gebed. Het Vaticaan heeft dit thema voor komend jaar uitgeroepen als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. landelijk worden er enkele publicaties voorbereid. Het jaar van gebed zal in Nederland vanaf de Veertigdagentijd z’n beslag gaan krijgen. Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld. In 2024 is dat het gebed.

Initiatieven

Op landelijk niveau wordt onder meer gekeken naar het uitbrengen van enkele publicaties over bidden. Hierin zullen onder meer de beden van het Onzevader verder worden uitgediept, in relatie tot het thema van het jaar 2025: Pelgrims van hoop. In de loop van januari en februari worden de plannen verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat vanaf het begin van de Vastentijd (14 februari) diverse materialen beschikbaar zijn. Uiteraard zullen wij u nader informeren als meer informatie voor handen is.

Andere berichten

Ga naar de inhoud