Synode: ‘Op weg naar een synodale kerk: communio, participatio, missio’

9 juni 2023

In oktober 2021 startte het proces voor de Bisschoppensynode 2021 -2024 ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De Bisschoppensynode zelf wordt in twee delen in oktober 2023 en oktober 2024 in Rome gehouden. Voorafgaand hieraan is een route van drie jaar uitgezet waarin de bisschoppen wordt gevraagd te luisteren naar alle gremia in de kerk. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over hoe in de toekomst gelovigen mee kunnen praten in de kerk. In eerste instantie zou het proces twee jaar duren, maar paus Franciscus heeft dit met een jaar verlengt.

update 26 mei 2023:

Nederlandse vertaling slotdossier Europese continentale fase beschikbaar

Van 5 tot en met 11 februari 2023 werd in Praag een bijeenkomst voor de Europese continentale fase van de Synode gehouden. 140 gedelegeerden vanuit de 39 bisschoppenconferenties van Europa kwamen samen in de Tsjechische hoofdstad. Daarnaast waren er nog ruim 200 online deelnemers. Gedurende vier dagen werd gesproken over het werkdocument voor de continentale fase met als titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’. Ook de reacties vanuit de verschillende landen hierop werden besproken. Vanuit Nederland namen Mgr. van den Hende, pater Richard Steenvoorde OP, mevrouw Lisette van Oordt  en prof. Monique van Dijk-Groeneboer deel. Deze laatste hield een interventie namens de Nederlandse delegatie. Deze is elders op deze pagina te vinden.

Aan het einde van deze Assembly is de ontwerptekst voorgelezen van het gezamenlijke slotdocument. Het was de synthese van alle reacties die geklonken hadden. De Nederlandse vertaling van het definitieve slotdocument is verzorgd door de projectgroep Luisterend op weg en is ook te vinden op de officiële Vaticaanse website van de Synode.

Nederlandse vertaling Slotdocument Europese continentale fase

Bron en meer informatie: Synode: ‘Op weg naar een synodale kerk: communio, participatio, missio’ – Konferentie Nederlandse Religieuzen (knr.nl)

Andere berichten

Ga naar de inhoud