Samenvatting synodale gesprekken van de landelijke dag op 2 maart verschenen

3 mei 2024

Op 2 maart jl. organiseerde ‘Luisterend op weg’ – het synodeproject van KNR, NKV en bisdom van ‘s-Hertogenbosch – een landelijke synodale dag in het Sint-Janscentrum te ‘s-Hertogenbosch. Met het maximum aantal van 120 aanwezigen uit de volle breedte van de katholieke Kerk was de bijeenkomst zeer goed bezet.

Vier thema’s – 22 verslagen

In twee rondes van twaalf rondetafelgesprekken werden de vier thema’s besproken die door de Landelijke Werkgroep Synodaliteit waren aangedragen. De synodale gesprekken werden op deskundige manier geleid door leden van het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit en de Gemeenschap voor Christelijk Leven.
De vier besproken thema’s zijn:

  • Thema 1: Ons gedoopt-zijn als basis van ons Kerk-zijn – 3 verslagen
  • Thema 2: Vorming in een missionaire Kerk – 6 verslagen
  • Thema 3: Deelname aan een verwelkomende Kerk – 5 verslagen
  • Thema 4: Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk – 8 verslagen

Enkele kernwoorden uit het samenvattende verslag zijn: verbinding en gemeenschap, open deuren en een verwelkomende en uitnodigende kerk, ruimte voor diversiteit, authentieke getuigenis en betrokkenheid bij wat er in de wereld gebeurt.

Inbreng voor de Synode 2024

De 22 gespreksverslagen zijn samengevat als inbreng voor de Synodebijeenkomst die in oktober 2024 in Rome zal plaatsvinden. Deze samenvatting wordt via mgr. De Korte ingediend bij de Nederlandse Bisschoppenconferentie behoeve van het nationale rapport.

Lees de hele samenvatting

Meer over de synode

Meer over Luisterend op weg

Bron: www.knr.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud