Reportage Nieuwsuur: kerken hebben het drukker met armoedebestrijding

28 december 2023

Kerken hebben het steeds drukker met armoedebestrijding. Het bedrag dat zij jaarlijks in Nederlands uitgeven aan mensen in financiële nood is inmiddels gestegen naar zo’n 41 miljoen euro. Dat meldt Nieuwsuur in een reportage waarin verschillende kerkelijke initiatieven toelichten hoe zij kwetsbare mensen in de lokale samenleving een steuntje in de rug bieden.

Stille armoede
In het item van Nieuwsuur komen verschillende voorbeelden aan bod. Zo biedt het Leger des Heils in Winschoten een buurtkast aan waarmee levensmiddelen worden gedeeld. “Daar halen mensen anoniem eten uit,” vertelt Bineke Berkenbosch. “Dat gebeurt vaak ‘s avonds laat als het donker is. Mensen schamen zich er namelijk voor. We weten dat er veel stille armoede is.” Het Leger des Heils signaleert dat het aantal mensen dat in financiële problemen komt hard stijgt.

Schuldhulpmaatje
Naast voedselprojecten, bieden kerken ook programma’s op het gebied van schuldhulpverlening. Schuldhulpmaatje is hier een voorbeeld van. Nieuwsuur brengt in beeld hoe mensen, ook zonder kerkelijke achtergrond, hulp geboden krijgen van kerkelijke vrijwilligers. “Het is goed dat de kerk er is voor mensen in de samenleving,” vertelt Carla van der Vlist, directeur van Schuldhulpmaatje. “Dat is de corebusiness van de kerk. Tegelijkertijd zou het niet nodig moeten zijn dat in een rijk land als Nederland mensen in armoede leven en hulp nodig hebben. De overheid zou ervoor moeten zorgen dat mensen voldoende inkomen hebben.” Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje hielpen in 2020 ongeveer 8.000 mensen. Dit jaar verwacht de organisatie boven de 10.000 uit te komen.

Armoederapport
De stijging van uitgaven ten behoeve van armoedebestrijding werd eerder dit jaar gepresenteerd in het Armoederapport dat elke drie jaar verschijnt. Ten opzichte van 2018 zijn de uitgaven met 28% gestegen. Naast de uitgaven aan armoedebestrijding, leveren kerkelijke vrijwilligers jaarlijks in totaal 2,3 miljoen diaconale uren. “Juist in deze uren vindt de ontmoeting van hart tot hart plaats,” vertelde bisschop De Korte bij de presentatie van het rapport. “Zó maken duizenden kerkmensen iedere dag het geloof van hun doopsel waar. De liefde voor God uit zich in naastenliefde”.

In 2022 is het driejaarlijkse onderzoek van kerken rond armoedebestrijding voor de negende keer sinds 2002 uitgevoerd. Aan het onderzoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel.

Bron: www.rkkerk.nl

Foto: Iris Loonen

Andere berichten

Ga naar de inhoud