RELIGIEUS WERK

25 januari 2023

Het werk van religieuzen is in de loop der eeuwen veranderd: van landbouw, gastenontvangst, naar onderwijs en zorg en pastoraat zowel in Nederland als ver daarbuiten in de missie.  En nu de overheid de verantwoordelijkheid voor zorg en onderwijs grotendeels heeft overgenomen, zetten de religieuzen zich in voor de inzet voor de noden van onze huidige tijd. Aandacht voor vluchtelingen, dak- en thuislozen. Het bieden van stilte en bezinning in deze drukke tijd, zorg voor de aarde en alles wat daarop leeft.
Ook zijn veel religieuzen actief in het pastoraat, zowel in parochies als op andere plekken. Op deze pagina’s vind je een aantal belangrijke thema’s en werkvelden waarop de religieuzen actief zijn en zijn geweest.

Voor meer informatie:

Religieus werk – Konferentie Nederlandse Religieuzen (knr.nl)

Andere berichten

Ga naar de inhoud