Professor Monique van Dijk doet onderzoek bij de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon

22 juli 2023

Professor Monique van Dijk-Groeneboer van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) gaat op de Wereldjongerendagen (WJD) die worden georganiseerd door de katholieke kerk in Lissabon van 1 tot 6 augustus, onderzoek doen naar hoe jongeren geloof beleven in tijden van ontkerkelijking. De WJD is het grootste katholieke jongerenevenement ter wereld. Ze vinden iedere drie jaar plaats, in steeds een andere gaststad. De editie van 2022 werd een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Op de WJD enthousiasmeert de paus jongeren om werk te maken van hun geloof, en zo een positieve impact te maken in de wereld. Van Dijk doet al jaren onderzoek naar zingeving van jongeren. Daarbij probeert ze aan te sluiten bij de taal van jongeren zelf. Die ervaren vaak een grote kloof tussen hun belevingswereld en de kerk, of kennen de kerk of geloof überhaupt niet. Het is vaak vooral iets wat nog bij hun grootouders voorkwam. Tegelijk is er een nieuwsgierigheid onder veel jonge mensen naar de waarde die geloof kan hebben voor mensen. Op de WJD hoopt Van Dijk met jongeren en begeleiders te spreken over wat zij beleven aan de WJD en wat de impact voor hun leven hiervan zou kunnen zijn. De diversiteit onder deelnemers is groot qua verhouding tot de katholieke kerk, al zijn de meesten er wel mee vertrouwd.

Kwalitatieve interviews

Van Dijk zal kwalitatieve interviews houden om vooral de taal die jongeren en hun begeleiders gebruiken voor hun religieuze of spirituele ervaringen te ontdekken. Zij hoopt hiermee ook de kerk handvatten te bieden voor het betrekken van meer jongeren bij het synodale proces in de katholieke kerk. Dit laatste is de expliciete oproep van de paus aan jongeren.

Er zijn voor de WJD 650.000 pelgrims geregistreerd, onder wie bijna 1000 Nederlandse jongeren. TST wordt vertegenwoordigd door Van Dijk en directeur Ada van der Velden. Onderzoeker en docent Anton ten Klooster, tevens priester, is ook aanwezig, hij is één van de reisleiders van het aartsbisdom Utrecht. Er reist ook een aantal studenten van TST mee, en één van hen is vrijwilliger van de organisatie in Portugal.

Ecologie, vriendschap en barmhartigheid

Gedurende de week zijn er drie bijeenkomsten met de Nederlandse groep, onder de titel ‘Rise Up’. De thema’s hiervoor zijn integrale ecologie, sociale vriendschap en barmhartigheid. De bijeenkomst is opgezet onder eenvoudige omstandigheden: deelnemers verblijven in Lissabon in scholen en sporthallen. De week voorafgaand aan de WJD zijn pelgrims te gast in Portugese bisdommen, waar zij in gastgezinnen verblijven. Deze ontmoeting tussen culturen is een belangrijk onderdeel van de WJD. Gedurende de week zijn er festivals, evenementen en workshops. Ook is er ruimte voor gebed en vieringen. Bisschoppen uit Nederland verzorgen drie keer een catechetisch moment, deze keer op verzoek van de paus expliciet op synodale wijze; luisterend naar en in gesprek gaand met de jongeren.

Bron: www.tilburguniversity.edu

Andere berichten

Ga naar de inhoud