Pinksteractie 2024: Geloven in de ander. Ieder mens telt mee

25 april 2024

Fera Agricola in Malawi:
“Ik geloof in het versterken van de gemeenschap”

Al in haar jeugd, toen ze nog in het jeugdkoor van de kerk in Bolsward zong, wilde zij ‘naar de missie’. Missionair werker Fera Agricola (58) werkt met steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) sinds 2022 in Malawi bij het Centre for Social Concern, opgezet en gerund door de Witte Paters. “De ondersteuning die de paters hier geven aan de sociaal zwakkeren spreekt mij enorm aan. Deze mensen blijvend bereiken, dat lukt alleen maar via de kerk.”

“Ik herinner me dat ik in het koor zong toen er een missionaris werd uitgezwaaid. Ik zag mezelf ook wel in een ver land.” vertelt Fera. Toch werd Fera eerst voedingsmiddelentechnoloog bij een groot internationaal bedrijf. Maar de missie bleef haar trekken. Fera zegde haar baan op en ging aan de Universiteit van Wageningen vakken volgen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Na het behalen van haar diploma, vertrok zij naar Suriname waar ze als vrijwilliger betrokken was bij de opvang van drugsverslaafden Terug in Nederland verdiepte zij zich in haar eigen geloof en hoe haar geloof vorm kon krijgen in haar werk en bezocht ik verschillende missiecongregaties. Zij kwam met de Witte Paters in contact en deed missiewerk in Uganda. En nu werkt deze bevlogen missiewerker alweer twee jaar in Malawi.

In Malawi hebben de Witte Paters er een centrum opgezet voor vrouwen, waar zij vaardigheden opdoen zoals zeep maken om een eigen inkomen te verwerven.
Voor contact met de lokale bevolking en met de vrouwen in Mua, moet je natuurlijk de taal spreken en dat is het Chichewa. Het is geen gemakkelijke taal, weet Fera na een intensieve cursus van een maand. “Met de staf op kantoor praat ik Engels en de collega’s helpen me met het Chichewa.” Met haar expertise traint Fera één van de lokale trainers in het bewerken van groente en fruit, aardnoten en olie en in ondernemerschap. Er is daarbij aandacht voor duurzaam boeren. “Wat me aangrijpt, is dat mensen nu echt geen geld en geen eten hebben,” verzucht Fera. “Het raakt me enorm hoe de vrouwen maar blijven vechten voor hun gezin om voor eten te zorgen en hoe zij alles voor hun gezin doen.”

Fera gelooft in de ander, in de kracht van de mensen en in het werk dat ze doet. “Ik geloof heel erg in het doel van ons Centrum: de lokale gemeenschap ondersteunen, zodat de mensen zelf sterker worden.”

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt de inzet van missionarissen en missionair werkers zoals Fera. U kunt de Week Nederlandse Missionaris steunen tijdens de collecte of door uw gift over te maken op NL17RABO 0111002281 ten name van de Franciscusparochie onder vermelding WNM. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.weeknederlandsemissionaris.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud