PETRUS EN PAULUS

26 juni 2024

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Heilig Jaar met als motto: Pelgrims van hoop. Het is gebruikelijk om een voorbereidingsjaar te houden voorafgaand aan een jubeljaar. Op verzoek van de paus krijgt dit vorm als een jaar van gebed.

In deze videoreeks op katholiekleven.nl gaan de bisschoppen en hulpbisschoppen in gesprek over het thema hoop. Zij doen dat aan de hand van het kerkelijk jaar. Wat vieren we op de hoogfeesten? En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken?

Elke bisschop steekt daarbij de “Pelgrims van hoop kaars” aan en spreekt daarbij een gebedsintentie uit. Op de kaars is het logo van het jubeljaar afgebeeld.

In aflevering 6 vertelt bisschop Woorts (hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht) over het hoogfeest van Petrus en Paulus (29 juni). “Met het hoogfeest van Petrus en Paulus vieren we dat zij hun leven voor Christus hebben gegeven”, legt de bisschop uit.

“Volgens de overlevering zijn beiden in Rome de marteldood gestorven. Petrus heeft zich vooral gericht tot zijn mede-Joden om te verkondigen dat Christus de verrezen Heer is, de Zoon van God. Paulus heeft zich vooral gericht tot de andere volkeren. Tezamen getuigen zij van de missionaire opdracht die wij, en ieder persoonlijk, hebben ontvangen om van Jezus te getuigen.”

Hoe kan dit hoogfeest ons tot hoopvolle mensen stemmen? “Petrus en Paulus waren zeker geen perfecte mensen”, vertelt de bisschop. Petrus verloochende Jezus en Paulus was eerst een vervolger van de christenen. “Dus ook al gaan wij wegen die niet in overeenstemming zijn met wat de Heer met ons wil, Hij blijft in ons geloven. Er is altijd een bekeringsmoment mogelijk, dat Hij ons opnieuw aanneemt in zijn liefde, in zijn vertrouwen.”

Andere berichten

Ga naar de inhoud