Pope Francis

PAUS KONDIGT JUBELJAAR 2025 AF MET BUL

17 mei 2024

‘HOOP STELT NIET TELEUR’

‘Hoop stelt niet teleur’. Dat is de titel van de bul waarmee paus Franciscus afgelopen week het Heilig Jaar 2025 officieel heeft afgekondigd. Hoop wordt daarmee het centrale thema van het zogeheten Jubeljaar. Eerder was al het motto bekend gemaakt: Pelgrims van hoop. In de Nederlandse kerkprovincie is een projectgroep aan het werk om dit thema ook voor de bisdommen, parochies, kloosters en andere religieuze groeperingen verder uit te werken.

Het afkondigen van de bul gebeurde tijdens een speciale plechtigheid bij de Heilige Deur van de Sint-Pieter in Rome (zie foto). Tijdens die bijeenkomst werden in aanwezigheid van de paus grote delen van de tekst van de bul voorgelezen. In de bul met de Latijnse naam ‘Spes non confundit’ kondigt paus Franciscus aan dat Jubeljaar 2025 begint met de opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek op kerstavond 2024. In de dagen erna worden de heilige deuren van de andere grote basilieken in Rome geopend: op 29 december in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, op 1 januari (Hoogfeest van Maria de Moeder Gods) in de basiliek Santa Maria Maggiore en op 5 januari in de basiliek Sint-Paulus buiten de Muren.

Diocesane opening
Anders dan voorgaande keren komen er nu géén heilige deuren in de bisdommen. Wel is het de bedoeling dat in alle bisdommen over de hele wereld op zondag 29 december in de plaatselijke kathedraal een diocesane openingsviering wordt gehouden. Het Heilig Jaar wordt in twee stappen afgesloten. De heilige deuren van de Sint-Jan van Lateranen, Maria Maggiore en Paulus buiten de Muren worden op 28 december 2025 gesloten. Die dag zullen er ook sluitingsvieringen in kerken over de hele wereld zijn. Op 6 januari 2026 wordt het jaar definitief afgesloten met de sluiting van de Heilige Deur in de Sint-Pieter op het hoogfeest van Driekoningen.

In de katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. In de bul schrijft paus Franciscus: “In de loop van het jaar moet alles in het werk worden gesteld om het volk van God in staat te stellen ten volle deel te nemen aan de verkondiging van de hoop op Gods genade en aan de tekenen die getuigen van hun werkzaamheid.” Aan een officiële Nederlandse vertaling van de bul wordt gewerkt.

Bedevaart Rome
Een van de gezamenlijke initiatieven die volgend jaar zullen plaatsvinden is een gezamenlijke Nationale Bedevaart vanuit Nederland naar Rome in de meivakantie van 2025. De inschrijving voor die reis start op heel korte termijn. Ook is er een speciale hymne voor het Heilig Jaar gemaakt, waarvan nu ook de bladmuziek met Nederlandse vertaling beschikbaar is.

De landelijke ‘Projectgroep Voorbereiding Jubeljaar 2025’ hoopt op korte termijn meer initiatieven voor dit jaar te kunnen presenteren. Er is al een webpagina www.rkkerk.nl/jubeljaar ingericht waarop de komende tijd alle informatie over de achtergronden en het thema van het heilig jaar gaat verschijnen.

Bron: www.clavis.bisdom-roermond.org

Andere berichten

Ga naar de inhoud